Høringssvar vedr. NEP-krav

28. februar 2017

I et fælles høringssvar stiller LOPI og Finans Danmark sig særdeles kritiske over for helt centrale områder i de ”hovedprincipper for afviklingsstrategier og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter”, som Finanstilsynet har fremsat i sit diskussionspapir.

I vores optik er de forslåede NEP-krav unødigt høje og de foreslåede reaktioner ved brud på NEP-kravene unødigt hårde. Reelt vil det være tale om en dansk overimplementering af nuværende og kommende EU NEP-regler. Mens man i de kommende internationale regler arbejder med ”bløde” NEP-krav, lægger det danske tilsyn således op til en hård linje, hvor institutter sendes i afvikling i Finansiel Stabilitet ved brud på kravene, hvilket kan føre til destruktion af værdier for både kunder, investorer og det omgivende samfund - og i øvrigt strider mod hensynet om finansiel stabilitet.

LOPI og Finans Danmark ser derfor langt hellere en mere balanceret tilgang, hvor man øger sandsynligheden for, at tilsynet kan nå at gribe ind i tide, og hvor man sigter på at finde markedsbaserede fusionsløsninger uden at involvere Finansiel Stabilitet med de "skadevirkninger", det vil være forbundet med.

Af samme grund peger LOPI og Finans Danmark på, at det er vigtigt at øge ”bremselængden”, før et pengeinstitut sendes til afvikling i Finansiel Stabilitet. Kravene bør dog være betydeligt mindre end foreslået at Finanstilsynet. Det kan konkret gøres ved at fastsætte det samlede NEP-krav til højst 3,5 procent af pengeinstituttets risikovægtede eksponeringer.

Herved vil man godt nok lægge sig på et højere niveau end i de øvrige EU-lande, hvor myndighederne - så vidt vides - fastsætter NEP-tillægget til 0 for de mindre og mellemstore pengeinstitutter, men samtidig vil tilsynet i højere grad få mulighed for at gribe ind i tide og sikre pengeinstituttets fortsatte eksistens til gavn for kunder og lokalsamfund.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her