Høringssvar vedrørende lovforslag om opfølgning på Ekspertudvalgets rapport

10. marts 2017

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til det lovudkast, som skal gennemføre den politiske aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.
 
Det danske marked for boligfinansiering er allerede i dag kendetegnet ved, at låntagerne er sikret et højt niveau af beskyttelse både ved optagelse og indfrielse af lån. Lovudkastet supplerer denne beskyttelse med yderligere fordele for låntagerne. Det er bl.a. regler om længere varsel ved forhøjelse af bidrag og rentetillæg, mere specifikke begrundelser for forhøjelserne og billigere adgang til at skifte institut.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her