Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om betalinger

6. februar 2017

Ny betalingslov
(gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv)
 
Finanstilsynet har den 11. januar 2017 sendt et udkast til forslag til lov om betalinger i høring. Forslaget er en ny hovedlov, der skal erstatte den eksisterende betalingstjenestelov. Hovedparten af lovforslagets bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2018.
 
Lovforslaget gennemfører 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2), der som det væsentligste indfører regler om nye markedsaktører i form af de såkaldte tredjepartsudbydere, betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester. Disse gøres til betalingstjenester, kravene til betalingstjenesteudbyderes it-sikkerhed skærpes, herunder krav om stærk kundeautentifikation, og der indføres et forbud mod overvæltning af gebyrer på forbrugere i forbindelse med betalinger med betalingskort.
 
Finans Danmark støtter 2. betalingstjenestedirektivs formål om at regulere nye aktører og betalingstjenester samtidig med at høj forbrugerbeskyttelse fastholdes og kravene til it-sikkerhed styrkes.
 
Finans Danmark byder konkurrence fra nye aktører velkommen. Det sikrer en fortsat stærk innovation inden for finansielle tjenester og styrker udviklingen af digitale løsninger til gavn for forbruger og erhvervslivet.
 
Lovforslaget viderefører lovforslaget viderefører samtidig en række eksisterende danske særregler, blandt kontant-reglen og regler for behandling af betalingsdata. Finans Danmark ønsker generelt en direktivnær implementering af 2. betalingstjenestedirektiv for at skabe lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske virksomheder.
 
FinansDanmark anerkender, at der er tale om en rejse, når danske særregler skal ændres. Men den øgede digitalisering har netop ændret forbrugernes og virksomhedernes ønsker og krav til betalingsløsninger, og de efterspørger i stigende grad individuelle produkter, der er tilpasset netop deres behov.
Restriktioner på brug af betalingsdata forhindrer banker, fintech-virksomheder og detailhandlen i at udvikle nye attraktive og innovative digitale løsninger, der kan komme forbrugere og erhvervsliv til gode. Samtidig udbydes betalingsløsninger i større grad på tværs af grænser, og konkurrencen fra udenlandske virksomheder er i disse år stigende. En dansk særregel kan derfor stille udenlandske aktører i en gunstigere konkurrencesituation end danske virksomheder.
Finans Danmark mener på den baggrund, at tiden er inde til at ændre den danske særregel, så  udbydere af betalingstjenester i højere grad får tilladelse til at behandle betalingsdata under forudsætning af, at forbrugeren har givet et udtrykkeligt samtykke til udbyderen.
 

Kontakt:

Louise Fjord
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1193
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her