Forside Politik Kommentarer 2009 Bankkunder bliver ...

Bankkunder bliver ikke snydt

28. juli 2009

Bankkunderne snydes ikke for rentefald, sådan som det udlægges i flere medier i dag. Det er fortsat dyrt for danske banker at låne penge i den lange ende af markedet, og samtidig befinder vi os i en lavkonjunktur præget af stor usikkerhed.

Det er fortsat blevet billigere for private kunder at låne penge i banken, mens der har været en marginal stigning for erhvervskunder. Rentefaldet på udlån siden november sidste år er dog betydeligt. Det viser den seneste rentestatistik fra Nationalbanken.

Renten på nye udlån til virksomheder er steget marginalt i juni måned fra 3,4 til 3,5 pct., men er faldet med 2,9 pct.point i forhold til niveauet i november måned 2008. Den marginale stigning kan skyldes ændringer i produkt eller kundesammensætning og man skal derfor være varsom med at fortolke for meget på tallene, når der er tale om så lille en ændring.

Det er dog klart, at rentemarginalen er udvidet, da pengemarkedsrenten er fortsat ned mens renten for erhvervslivet har stabiliseret sig. Dette skal ses i lyset af, at bankernes risici og tab er øget som følge af den økonomiske lavkonjunktur. Bankerne forventer fortsat store tab på udlån som følge af flere virksomhedskonkurser og højere arbejdsløshed.

Også omkostningerne er steget. Ud over relativt dyre bankpakker, så er bankernes samlede råvarepris fortsat højere som følge af finanskrisen. Bankernes indbyrdes lån via interbankmarkedet og lån i Nationalbanken udgør kun en mindre andel af bankernes samlede finansiering, og den pengepolitiske rente bestemmer derfor ikke alene bankernes udlånsrente. Finansiering med længere løbetid er vigtigt for bankerne, da kunderne typisk efterspørger lån, der løber over flere år fx til boligformål. Renten på de lange penge er ikke faldet så meget som de helt korte pengemarkedsrenter. Det er derfor forkert at sige, at bankkunderne bliver snydt for rentefaldet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her