Forside Politik Kommentarer 2009 Efterspørgselskris...

Efterspørgselskrise - ingen kreditklemme

15. oktober 2009

Bankerne vil hellere end gerne låne penge ud til kunder, der har evnen og viljen til at tilbagebetale. Det er jo det, bankerne lever af. Men i den aktuelle økonomiske situation er der færre, der efterspørger lån, og færre, der har evnen til at tilbagebetale deres lån på grund af den økonomiske nedtur.

Det er derfor helt forkert, når Børsens leder og DI i Børsen den 13. oktober skyder med skarpt på bankerne og kræver, at vi låner flere penge ud.
Fakta er nemlig, at bankernes udlån ligger på et marginalt lavere niveau end for et år siden, da udlånet var historisk højt. Men tager man højde for, at aktiviteten i samfundet også er aftaget, er udlånet på det højeste niveau i mange år. Der er derfor på ingen måde tale om en kreditklemme. Nationalbankdirektør Nils Bernstein har også tidligere tilkendegivet, at når man ser på det samlede billede, så mener Nationalbanken ikke, at der er tale om en egentlig kreditklemme.

Danmark er ligesom de fleste andre lande ramt af en efterspørgselskrise.
Det fremgik også af den analyse fra Pricewaterhouse Coopers, som man kunne læse i Berlingske Tidende den 13. oktober. Undersøgelsen var baseret på analyse af årsregnskaber fra 604 danske virksomheder. Undersøgelsen viser, at hele 65 procent af virksomhederne har oplevet faldende indtjening inden for det seneste år. Hver ottende virksomhed har haft faldende overskud i tre år, og hver sjette virksomhed formår ikke at tjene penge på driften.

Forbrugerne holder med andre ord igen, og det rammer naturligvis virksomhedernes vækst og indtjening. Nationalbankens udlånsundersøgelse i denne uge viste også, at efterspørgslen på erhvervsudlån er faldet; faktisk er den faldet noget mere end forventet. Virksomhederne holder altså igen med nye investeringer, hvilket kun er naturligt og ansvarligt, så længe efterspørgslen i samfundet er så lav.

Hvis vi ser på, hvilke begrænsninger industrien og byggeriet oplever i øjeblikket ifølge Danmarks Statistik, så er det også her svært at få øje på finansielle begrænsninger. I industrien oplever kun 1 procent finansielle begrænsninger, mens det er 4 procent i byggeri og anlæg. For begge erhverv gælder det, at den begrænsning, der findes, hedder manglende efterspørgsel.

Alle må tilpasse sig nye forhold på grund af den økonomiske krise. Derfor er det også rigtigt, at der er strammet op på kreditvurderingerne rundt omkring, men det var der også behov for. Det er naivt at tro, at bankerne forsat kan låne penge ud i samme tempo, som dengang virksomhederne blev båret frem af de optimistiske udsigter. Til gengæld kan virksomhederne nu låne til en lavere rente end dengang

Børsen er galt på den, når den beskylder bankerne for at bremse det økonomiske opsving. Krisens ophør og det kommende opsving afhænger ikke af, hvor meget bankerne er villige til at låne ud. Erfaringerne viser, at eventuel manglende kredit ikke begrænser et begyndende opsving, da virksomheder indledningsvist normalt finansierer produktionen fra tilbageholdt indtjening.

Opsvinget afhænger i langt højere grad af, hvornår befolkningerne i de store økonomier begynder at efterspørge varer, og at befolkningen herhjemme indser, at deres disponible indkomst er stigende og følger efter. Vi er ikke i tvivl om, at manglende efterspørgsel såvel nationalt som internationalt er den afgørende faktor i den nuværende lavkonjunktur.
Dokumentation for bankernes udlån og diverse branchers produktionsbegrænsninger kan læses på finansraadet.dk/kommentarer.

Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet

Debatindlæg i Børsen, den 15. oktober 2009

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her