Forside Politik Kommentarer 2009 Finansrådets vækst...

Finansrådets vækstpolitik - en vej ud af vækstkrisen

28. september 2009

Regeringens Vækstforum er en unik mulighed for at få sat vækst og konkurrencekraft øverst på den politiske dagsorden. Det er nødvendigt at lave reformer og tage nogle svære beslutninger, hvis vi skal undgå lav vækst i årene fremover og undgå et fortsat fald ned ad den globale velstandsstige. Finansrådet giver med Finansrådets Vækstpolitik - en vej ud af vækstkrisen en række bud på, hvordan Danmark ruster sig til tiden efter den økonomiske krise.

Danmark står overfor store udfordringer efter krisen. Produktivitetsudviklingen er gået i stå, og den demografiske udvikling vil trække væksten ned i de kommende år. Vi er i løbet af det seneste årti faldet ned af den globale velstandsstige fra en 6. til en 12. plads og faldet vil fortsætte, hvis vi ikke tager en række svære men nødvendige beslutninger. Nedsættelsen af regeringens Vækstforum bydes i den sammenhæng velkommen og bør berede vejen for reformer. Det er håbet, at arbejdet kan være med til at sætte vækst på dagsordenen, og det er i den forbindelse Finansrådets holdning, at regeringen bør sætte et konkret vækstmål for økonomien.

Vækst fremmes ved at øge arbejdsindsatsen og/eller ved at øge produktiviteten. Et bedre bytteforhold kan også bidrage til væksten, men det er svært systematisk at realisere disse gevinster. Derfor er der brug for at sætte ind på de to første punkter. Det bliver dog svært i de kommende år at få et positivt bidrag til væksten fra en øget arbejdsindsats, men det er vigtigt via arbejdsmarkedsreformer at minimere det negative bidrag, der vil komme herfra. Hvis vi skal undgå at falde længere ned af den globale velstandsstige er det derfor først og fremmest afgørende at vi får sat skub i produktivitetsudviklingen.

Udfordringerne såvel som en række af løsningerne er med bl.a. velfærdskommissionens og arbejdsmarkedskommissionens rapporter veldokumenterede. Der er derfor ingen undskyldninger for ikke at tage fat på reformerne, så de kan vedtages i god tid inden, de skal træde i kraft.

Der er også en række ubesvarede spørgsmål. F.eks. er det umiddelbart svært at forklare paradokset, at Danmark har en meget lavere produktivitetsudvikling end de lande, vi normalt sammenligner os med, samtidig med at Danmark scorer i top på de rammevilkår, man mener betinger produktivitet. Der skal derfor sættes fokus på, hvordan vi kan fremme produktiviteten, bl.a. ved at se på hvad vore nabolande gør rigtigt. Vækstforum bør her spille en afgørende rolle ved at sætte fokus på, hvordan produktiviteten fremmes.

Finansrådet ønsker med dette politik- og initiativkatalog at sikre, at Danmark nu og i fremtiden kan skabe høj og stabil økonomisk vækst. Det kræver et konkurrencedygtigt erhvervsliv med gode rammebetingelser. Erhvervslivets rammevilkår bør ifølge Finansrådet forbedres gennem en fokuseret indsats inden for følgende 7 overordnede temaer:

  • Lige konkurrencevilkår - hjemme som ude
  • Uddannelse - investering i en kompetent arbejdsstyrke
  • Forskning, udvikling og innovation - grundlaget for Danmarks konkurrencedygtighed på lang sigt
  • Fremme af iværksætterlyst og -kompetencer
  • Øget brug af offentlig-privat samarbejde
  • Større satsning på fremtidens klynger
  • Større arbejdsudbud og mindre skat

Initiativkataloget indeholder en række store og små konkrete bud på, hvordan Danmark kan komme ud af vækstkrisen, så de fremtidige generationer ikke stilles relativt ringere end de nulevende generationer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her