Forside Politik Kommentarer 2009 Fortsat ingen kred...

Fortsat ingen kreditklemme for byggeriet

1. juni 2009

Nye tal fra Danmarks statistik bekræfter, at der ikke er en kreditklemme for bygge- og anlægsvirksomheder. Virksomhederne blev spurgt om de i december måned anså adgang til finansiering som en begrænsning for deres produktion. Kun 3 pct. af de 750 adspurgte virksomheder mente, at finansiering var en produktionsbegrænsende faktor.

Billedet for december måned stemmer overens med virksomhedernes vurdering igennem hele 2009. Kun et fåtal af bygge- og anlægsvirksomhederne har oplevet adgangen til finansiering som en begrænsning i 2009.

Derimod er der en stor andel af virksomhederne som bliver begrænset af en manglende efterspørgsel fra kunder. Hele 39 pct. af de adspurgte bygge- og anlægsvirksomheder anser manglende efterspørgsel som en produktionsbegrænsende faktor. Den manglende efterspørgsel kan forklares ved den økonomiske afmatning, som ramte Danmark i 2009. Og bygge- og anlægssektoren er hårdt ramt, da efterspørgslen efter deres ydelser er meget konjunkturfølsomt.

Den faldende efterspørgsel i bygge- og anlægssektoren påvirker følgelig også bankernes udlån, som er faldet i 2009. Den økonomiske afmatning påvirker virksomhedernes ordrebøger og investeringslyst, hvilket naturligt også mindsker deres behov for finansiering.

Figur til download: Produktionsbegrænsninger i bygge- og anlægsvirksomheder

Kilde: Danmarks Statistik

 

Anm.: Stikprøveudvælgelsen er baseret på 750 af landets bygge- og anlægsvirksomheder, der repræsenterer ca. 1/3 af den totale beskæftigelse i sektoren. Virksomheder med 4 eller færre beskæftigede udvælges ikke til undersøgelsen, mens virksomheder med 5 eller flere beskæftigede udvælges tilfældigt. Sandsynligheden for at blive udvalgt stiger med antallet af beskæftigede.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her