Forside Politik Kommentarer 2009 Markant billigere ...

Markant billigere at låne i banken

1. maj 2009

RENTEFALD: Bankernes udlånsrente til virksomheder er faldet stærkt de seneste måneder. Det viser den seneste rentestatistik fra Nationalbanken. Det gælder både den rente, virksomhederne betaler på udestående lån, og særligt renten på nye udlån. Renten på nye udlån til virksomheder er således faldet fra 6,4 procent til 3,9 procent siden november sidste år.

Husholdningerne får ligeledes gavn af rentenedsættelserne i form af billigere lån i bankerne. I samme periode er renten på eksisterende udlån faldet fra 8,7 procent til 6,9 procent. Renten på nye udlån til husholdninger er faldet fra 9,2 procent til 7,7 procent.

Figur: Renter på bankernes udlån

Som det også fremgår af figuren, følger bankernes udlånsrente Nationalbankens udlånsrente tæt. Dette gennemslag er størst for nye udlån. Det kan til dels forklares med, at rentetilpasningen for de eksisterende lån sker over en længere periode.

Selvom Nationalbankens udlånsrente ikke er den eneste parameter til fastsættelse af bankernes udlånsrente (andre omkostninger og risici er væsentlige faktorer), illustrerer graferne, at bankerne i meget stort omfang agerer på renteændringerne, der skal være med til at kickstarte dansk økonomi igen.

Indlånsrenterne er ligeledes faldet, men fra februar til marts er renten på udlån sænket mere end renten på indlån. Prisen på penge (eller rentemarginalen) er således sænket lidt igen. Mens rentemarginalen er 0,3 procentpoint lavere for husholdningerne, er ændringen mindre for virksomhederne.

Det er efter en periode, hvor rentemarginalen har været stigende som følge af lavkonjunkturen, hvor bankernes risici og omkostningerne steg (for eksempel som følge af højere fundingomkostninger og betaling til bankpakken fra oktober).

Figur: Rentemarginal på bankernes udlån

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her