Forside Politik Kommentarer 2009 Markant billigere ...

Markant billigere at låne penge i banken

27. oktober 2009

Nye tal fra Nationalbanken viser, at der den seneste måned er sket et markant fald i prisen på lån til virksomheder.

Udlånsrenten på udestående lån til virksomheder er således faldet med i alt 0,4 pct. point fra august til september, og er nu på 4,7 pct. Set over en længere tidshorisont er udlånsrenten for virksomheder nu på det laveste niveau i 3 år, jf. figur 1. Også de private nyder godt af en lavere rente.

Figur 1: Renter på pengeinstitutternes udlån

Kilde: Nationalbanken

Den faldende udlånsrente er også slået igennem på rentemarginalen over for virksomhederne. Rentemarginalen angiver forskellen på udlåns- og indlånsrenten. Rentemarginalen over for virksomhederne er i den seneste måned faldet med 0,3 pct. point, jf. figur 2, hvilket er bemærkelsesværdigt set i lyset af den økonomiske situation og de store tab og risici. 

De lave udlånsrenter skal ses som en reaktion på, at bankernes finansieringsomkostninger er faldet siden krakket i Lehmann Brothers. Vi er dog endnu et godt stykke fra de stabile forhold, der kendetegnede markederne før krisen brød ud. Faldet i finansieringsomkostningerne skyldes en delvis stabilisering af de finansielle markeder som følge af de statslige redningspakker og centralbankernes rentenedsættelser.

Figur 2: Rentemarginal på pengeinstitutternes udlån

Kilde: Nationalbanken

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at bankernes risikobillede fortsat er overvejende dystert, da risikoen for tab på udlån er høj. Dette vil naturligvis også påvirke deres kreditvilkår.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her