Forside Politik Kommentarer 2009 Momsudskydelsen mi...

Momsudskydelsen mindsker virksomhedernes lånebehov

28. april 2009

Siden bankernes udlån til virksomheder toppede i oktober sidste år, er udlånet til erhverv faldet med ca. 20 mia. kr.. Det viser de seneste udlånstal fra Nationalbanken.

Udviklingen i bankernes udlån de seneste måneder afspejler de svage økonomiske konjunkturer. I takt med, at de økonomiske udsigter forværres, er det naturligt, at der bliver holdt igen med for eksempel nyindkøb og investeringer. Det mindsker bankernes udlån. Samtidig medfører de forværrede økonomiske udsigter større krav i forbindelse med kreditgivningen i bankerne, hvilket også vil trække i retning af lavere udlån.

Men man skal også huske på, at regeringen i februar gav virksomhederne en vigtig håndsrækning ved at forlænge kredittiderne for indbetaling af moms og skat. På den måde sendte regeringen ca. 62 mia. kr. ud i virksomhederne, som de kan bruge til driften henover foråret og sommeren.

En del af forklaringen på det lavere udlån i bankerne kan således være, at virksomhederne har fået forbedret deres likviditet i form af moms- og skatteudskydelsen. Det mindsker lånebehovet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her