Forside Politik Kommentarer 2009 Sådan skruer banke...

Sådan skruer bankerne rente sammen

6. marts 2009

Bankernes fastsættelse af udlånsrenten afhænger af bankens omkostninger i forbindelse med udlånet. Én af disse omkostninger fastsættes af Nationalbankens udlånsrente - men dette er langt fra den eneste paramenter.

Bankerne følger generelt Nationalbankens rentesatser -  dog med en vis forsinkelse. Det gælder både i opadgående og nedadgående retning, hvilket man kan se, hvis man kigger på Figur 1.

Men Nationalbankens rentesats er ikke den eneste parameter, bankerne kigger på, når de fastsætter deres rente. Som alle andre virksomheder, fastsætter også bankerne deres priser (rentesatser) ud fra omkostninger og risiko. Og alle parametre har været stigende.

Bankernes omkostninger (fundingkilder som obligationer mv.) har generelt været stærkt stigende gennem 2008 og er stadig høje. Endvidere tyder de økonomiske udsigter på, at bankerne kan se frem til stigende og store tab. Der er simpelthen større risici ved at drive bankvirksomhed. Alt sammen faktorer, der trækker i retning af et højere renteniveau. Hertil kommer at bankerne også får betydelige omkostninger i forbindelse med bankpakkerne. Stabilitetspakken kan komme til at koste bankerne op til 35 mia. kr., og kreditpakken viser tydeligt med en rentebetaling til staten på mellem 9 og 11,25 pct., hvor meget bankernes finansieringsomkostninger er steget.

Fakta er endvidere, at rentemarginalen i de seneste år har været historisk lav, hvilket blandt andet har afspejlet, at bankerne har haft minimale tab. Så selvom bankerne i dag er nødt til at indregne såvel de stigende omkostninger som de større risici i deres rentesatser, hvis de vil drive ansvarlig bankvirksomhed, er rentemarginalen fortsat på et lavt niveau, jf. Figur 2.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her