Forside Politik Kommentarer 2009 Samfundspakke og F...

Samfundspakke og Finansiel Stabilitet

8. januar 2009

Nationalbanken udgav den 5. januar publikationen "Finansiel stabilitet", som understreger behovet for en samfundspakke. En samfundspakke, der skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der er flere årsager til, at det er nødvendigt med en saltvandsind-sprøjtning. Bankerne skal trimme deres balancer i den kommende tid, hvilket betyder at udlån til såvel virksomheder som private vil falde. Det kan ende i en såkaldt kreditklemme, hvor ellers sunde virksomheder og privatkunder ikke kan opnå finansiering gennem banklån og kassekreditter. En kreditklemme kan derfor ramme den brede danske befolkning i form af lavere produktion og større arbejdsløshed.

Risikoen for en kreditklemme er til stede fordi alt tyder på, der kommer en økonomisk tilbagegang, det er svært for bankerne at få den nødvendige kapital.
 
En økonomisk tilbagegang betyder uundgåeligt stigende og store tab på eksisterende kunder. Betalingsevnen hos virksomheder og private bliver nemlig generelt dårligere under dårlige konjunkturer. For at modstå konsekvenserne heraf er mange banker i gang med at nedbringe deres udlån.

En anden årsag til at bankerne skal trimme balancerne er den vanskelige adgang til kapital. De internationale kapitalmarkeder har gennem længere tid været svært tilgængeligt, hvilket betyder det - om overhovedet muligt - er dyrt for bankerne at skaffe den tilstrækkelige kapital.  For at opfylde lovgivningens kapitalkrav, er det derfor nødvendigt for bankerne at begrænse deres udlån.

Derudover skal bankerne i 2009 og 2010 refinansiere omkring 20 mia. kr. af deres nuværende ansvarlige lånekapital. 

Endelig er bankerne ramt af store omkostninger, som belaster mulighederne for udlån. Stabilitetspakken fra oktober 2008 medfører, at bankerne risikerer at skulle trække 35 mia. kr. ud af sektoren. Situationen forværres ligeliges af det faktum, at bankernes gamle muligheder for hensættelser til sådanne dårlige konjunkturer ikke længere eksisterer.

Samlet betyder det, at der er brug for en samfundspakke, hvor staten kan skyde tilstrækkelig kapital ind i veldrevne banker, som kan låne dem ud til kreditværdige kunder. Det behøver ikke at koste staten penge. For det første bør der kun skydes kapital ind i veldrevne banker og for det andet, skal bankerne naturligvis betale for den kapital, der stilles til rådighed. Men prisen skal være markedskonform. Sættes prisen højere end markedet tilsiger, vil pakken ikke hjælpe men blot kræve flere pakker. Det kan blive skruen uden ende og løser ingen kreditklemme og ej heller den finansielle stabilitet på sigt.

Nationalbanken har i deres analyse regnet på en række risikoscenarier og kommer frem til, at der er behov for omkring 70 mia. kroner til en samfundspakke, hvis der kommer en international recession koblet med en dansk kreditklemme.

"Beløbet virker ikke urealistisk. Man skal dog huske, at bankerne samtidigt må tage højde for, at bankpakken (stabilitetspakken) fra oktober kan komme til at koste bankerne 35 mia. kroner, hvor Nationalbanken kun har indregnet 15 mia. kroner. Så jeg vil fastholde, at behovet for en samfundspakke meget vel kan løbe op i omegnen af 100 mia. kroner., hvis økonomien udvikler sig i den værst tænkelige situation. Men det er vel og mærke ikke det samme som, at staten kommer til at tabe 100 mia. En samfundspakke skal indrettes på markedsmæssige vilkår, så staten ikke taber penge på pakken ", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her