Forside Politik Kommentarer 2010 Banker skal regist...

Banker skal registrere kunders udenlandske værdipapirer

4. oktober 2010

Jyllands-Posten bringer mandag (4. oktober) en artikel, der beskriver, at investorer med udenlandske værdipapirer risikerer at miste deres værdipapirer, hvis deres bank går ned. Artiklen beskriver dog ikke de regler, der skal sikre kunder med udenlandske værdipapirer.

Det fremgår af artiklen, at udenlandske værdipapirer - i modsætning til danske værdipapirer - ikke står på kundens individuelle konto i værdipapircentralen. Udenlandske værdipapirer står på en særlig samlekonto i en udenlandsk bank.

I artiklen anføres det, at det derfor kan være svært at bevise, at kunden ejer værdipapirerne, hvis den danske banks går konkurs. I artiklen anføres det endvidere, at kunder, der ejer værdipapirer, har en lavere dækning i Indskyder- og Investorgarantifonden end kunder med en indlånskonto. Kunder med en indlånskonto dækkes med op til 100.000 EUR mens kunder med værdipapirer højst dækkes med 20.000 EUR.

Artiklen nævner dog ikke, at der i lov om finansiel virksomhed er regler om, at den danske bank skal føre registre over den enkelte kundes ejerforhold til de værdipapirer, der ligger i samledepotet. Kunderne kan få udleveret deres værdipapirer på baggrund af registeret - også selvom banken er gået konkurs. Finanstilsynet fører tilsyn med, at bankerne overholder reglerne om registreringer af samledepoter. Det er derfor kun i ekstraordinære tilfælde, hvis reglerne ikke er overholdt (svig eller manglende registreringer) og hvis banken går konkurs, at kunderne kan risikere at miste deres værdipapirer og i stedet få udbetalt erstatning fra Indskyder- og Investorgarantifonden på maksimalt 20.000 EUR. I et kommende EU direktiv foreslås dækningsbeløbet hævet til 50.000 EUR.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her