Forside Politik Kommentarer 2010 Bankerne har ikke ...

Bankerne har ikke strammet kreditpolitikken i 2010

8. juli 2010

Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2010 viser, at bankerne ikke har strammet deres kreditpolitik i 1. halvår 2010. Bankernes kreditpolitik er faktisk ikke blevet strammet siden starten af 2009, da den internationale finanskrise rullede ind over landegrænserne. Det gælder både i forhold til erhvervs- og privatkunder.

Ifølge undersøgelsen så ventes den uændrede kreditpolitik over for bankkunderne at forsætte også i næste kvartal.

Nationalbanken fremhæver tillige, at udviklingen i kreditvilkårene i løbet af perioden har været den samme for de små og mellemstore virksomheder som for de større virksomheder. Se figur 1.

Figur 1: Ændringer i bankernes kreditpolitik over for virksomheder (klik her for at se figur i pdf)

Kilde: Nationalbanken
Anm.: Nettotallet angiver -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter bankernes andel af det samlede udlån.

 

Bankernes uændrede kreditpolitik skal ses i lyset af, at der fortsat er en betydelig kreditrisiko. Selv om der atter er vækst i økonomien, så er fremgangen skrøbelig, og derfor vil der forsat være virksomheder, der har svært ved at overleve. Antallet af konkurser ligger således på et højt niveau. Ifølge Danmarks Statistik var antallet af konkurser 569 i juni, hvilket er 15 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Derudover vil arbejdsløsheden formentlig først toppe i 2011.

Bankernes uændrede kreditpolitik betyder, at virksomheder med kreditværdige projekter fortsat har adgang til finansiering. Det bekræftes blandt andet af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, som viser, at det ikke er udbuddet af kredit, der lægger begrænsninger på produktionen. Fx er det kun et fåtal af de adspurgte industrivirksomheder, som det seneste år har vurderet, at mangel på finansiering er en begrænsning i produktionen, jf. figur 2. Til gengæld angives utilstrækkelig efterspørgsel som det altovervejende problem.

Figur 2: Produktionsbegrænsninger i industrien (klik her for at se figur i pdf)

Kilde: Danmarks Statistik
Anm: Data er for 500 større industrivirksomheder med mindst 20 beskæftigede, der tilsammen repræsenterer godt 50 procent af den samlede beskæftigelse i industrien. Bemærk, at virksomhederne kan anføre mere end én type produktionsbegrænsning.

 

Om undersøgelsen

Nationalbankens udlånsundersøgelse bygger på svar fra kreditchefer i banker og realkreditinstitutioner og er offentliggjort den 8. juli 2010. Det bemærkes, at en værdi på -50/+50 svarer til, at kreditpolitikken er strammet/lempet lidt.

Nationalbankens undersøgelse:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her