Forside Politik Kommentarer 2010 Bankerne har lempe...

Bankerne har lempet kreditpolitikken en smule

13. januar 2010

Nationalbankens nye udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2009 konkluderer, at bankerne ikke har strammet deres kreditpolitik siden starten af 2009, da den internationale finanskrise toppede, jf. figur 1.

Tværtimod har bankerne lempet kreditpolitikken en anelse i 4. kvartal 2009. Bankerne forventer ikke, at den gældende kreditpolitik hverken strammes eller lempes yderligere i 1. kvartal 2010.

Den marginalt mere lempelige kreditpolitik skal ses i lyset af, at økonomiens bratte fald ser ud til at være stoppet. Samt at de finansielle markeder er tilbage på niveauet før Lehmann Brothers krak i september 2008. Mens bankernes kreditpolitik er lempet en smule, er kreditpolitikken for banker og realkreditinstitutter under ét uændret.

Bankerne oplevede også en marginal forbedring af virksomhedernes efterspørgsel fra 3. kvartal til 4. kvartal 2009 (eksisterende kunders nettotal = 15,6), men fra et meget lavt niveau grundet den økonomiske krise og dermed lavere behov for finansiering i virksomhederne. Det samme kan siges om bankernes erhvervsnedskrivninger, der befinder sig på et historisk højt niveau. Men bankernes egen vurdering er, at niveauet var lidt lavere i 4. kvartal end i 3. kvartal sidste år.

Nationalbankens udlånsundersøgelse bygger på svar fra kreditchefer i banker og realkreditinstitutter og er offentliggjort den 13. januar.
Det bemærkes, at en værdi på -50/+50 svarer til, at kreditpolitikken er strammet/lempet lidt.

Nationalbankens undersøgelse kan findes her

Figur 1: Ændringer i bankernes kreditpolitik over for erhverv og vækst i produktionen

Anm.: Nettotallet angiver -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/ faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter bankernes andel af det samlede udlån. Der er endnu ikke tal for produktionen i 4. kvartal 2009.

Kilde: Nationalbanken.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her