Forside Politik Kommentarer 2010 Bankerne vil gerne...

Bankerne vil gerne have landbruget på benene

12. juli 2010

Debatindlæg bragt i Vejle Amts Folkeblad 9. juli 2010. Af Lisbeth Grænge Hansen, politisk-økonomisk chef i Finansrådet

Myterne lever i bedste velgående, når landbrugsøkonom Morten Juhl Lassen, AgroStrat, mandag den 5. juli her i avisen angriber bankerne. I modsætning til hvad mange tror, har bankpakkerne ikke kostet skatteyderne én eneste krone. Faktisk står staten - og dermed skatteyderne - til at få et milliardoverskud på bankpakkerne . Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriet ventes statens overskud at blive på 14 mia. kr. på bankpakke 1 og 2 alene i år 2010 og 2011.

Bankerne har heller ikke noget ønske om at lægge et helt erhverv på is, som Morten Juhl Lassen påstår. Tværtimod. Bankerne, som har lånt mange penge til erhvervet, har en naturlig interesse i at hjælpe landbruget med at komme på fode igen, så der også fremadrettet sikres et konkurrencedygtigt og sundt dansk landbrug. Bankerne afviser af den grund heller ikke landbrugskunder alene på baggrund af deres branchetilhørsforhold. Bankerne er nemlig meget opmærksomme på, at der inden for alle brancher er en høj spredning i produktiviteten blandt virksomheder. Det gælder også i landbruget. Derfor foretager bankerne en individuel kreditvurdering af den enkelte virksomhed på baggrund af blandt andet nøgletal og fremtidsudsigter, før der gives tilsagn eller afslag.

Situationen er desværre også, at mange landmænd imidlertid er spændt hårdt for grundet den økonomiske krise i sektoren. I den nuværende situation er det derfor nødvendigt at fokusere på at forbedre indtjeningen frem for at foretage større nyinvesteringer. Og mange landmænd burde nu kunne begynde at få udbytte af de seneste års store investeringer . Det er vigtigt, at bankerne - men også de øvrige økonomiske rådgivere som fx landbrugets eget rådgivningssystem - er opmærksomme herpå. De private landbrugsrådgivere har derfor - i lige så høj grad som bankerne - et ansvar for at yde en objektiv og realistisk økonomisk rådgivning.

Både Finanstilsynet og Nationalbanken har i den nuværende situation peget på erhvervet som risikofyldt. Det er derfor kun ansvarligt, at bankerne er ekstra opmærksomme og kun yder lån, hvor der er en vis sandsynlighed for at få pengene igen - det er både i kundernes og bankernes interesse.

Bankerne vil gerne låne penge ud - det er rent faktisk det, de lever af.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her