Forside Politik Kommentarer 2010 Danske banker støt...

Danske banker støtter bankpakke 3

22. december 2010

Kommentar af Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet.

De danske banker støtter naturligvis bankpakke 3, afviklingsordningen. 

Med denne ordning er der fundet en kontrolleret afvikling, som er mere fordelagtig end en egentlig konkurs, og fordi den ikke indebærer udgifter for staten og skatteyderne.

Afviklingsordningen er for det første mere fordelagtig end en konkurs, fordi den mindsker problemerne for bankkunderne, idet kunder mandag morgen forsat vil kunne bruge sit Dankort mv. For det andet fordi værdien af aktiverne i den nødlidende bank i højere grad bevares, idet de overføres til en datterbank af Finansiel Stabilitet som going koncern.

I 2011 skal generalforsamlingerne forelægges spørgsmålet om, hvorvidt banken ønsker at tilkendegive, om banken vil benytte afviklingsordningen.

Men det fremgår også af loven, at banker ikke er tvunget til at foretage en sådan tilkendegivelse. Bankens bestyrelse er ifølge loven kompetent til senere at træffe beslutningen om valg af afviklingsform, herunder om anvendelse af lovens afviklingsordning.

Finansrådet har stor forståelse for, at der kan være banker som ikke ønsker at tage stilling på den kommende generalforsamling, ligesom vi naturligvis også har forståelse for de banker, som agter at tilkendegive, at de vil benytte afviklingsordningen.

Afviklingsordningen er en dansk særordning, som ikke kendes i Europa i samme omfang. Derfor kan der opstå kommunikationsmisforståelse på det internationale marked, hvad det reelt indebærer, når en bank tilkendegiver, at de vil benytte afviklingsordningen. Derfor er det fornuftigt, at aktionærerne i de enkelte banker har valgmuligheden - ganske som loven også lægger op til!

Vi er imidlertid sikre på, at en bank vil gøre brug af ordningen, hvis den måtte blive nødlidende. Afviklingsordningen vil være bedre end en konkurs.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her