Forside Politik Kommentarer 2010 Digital tinglysnin...

Digital tinglysning

12. april 2010

Der har i dag den 12. april 2010 været mediedebat om den digitale tinglysning foranlediget af et brev fra den finansielle sektor til Justitsministeriet af 3. juli 2009 (vedlagt). Den finansielle sektor gjorde i brevet opmærksom på, at vi var bekymrede for it-systemerne, idet de nødvendige tests på daværende tidspunkt ikke var gennemført som planlagt, men påpegede, at den finansielle sektor fortsat ville arbejde efter den udmeldte igangsætningsdato. Brevet afstedkom en løbende dialog mellem teknikere hos Domstolsstyrelsen og i den finansielle sektor. Det var efterfølgende vores opfattelse, at vores bekymringer blev taget alvorligt, idet Domstolsstyrelsen intensiverede testaktiviteter og fejlrettelser. På den baggrund opretholdt den finansielle sektor ikke ønsket om en udsættelse af den udmeldte igangsætningsdato af de nye it-systemer.

Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet

Brev til Justitsministeriet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her