Forside Politik Kommentarer 2010 Ingen kunst at ops...

Ingen kunst at opsætte målsætninger

7. juni 2010

Debatindlæg bragt i Børsen 1. juni 2010. Af Politisk økonomisk chef Lisbeth Grænge Hansen, Finansrådet, og DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug og Fødevarer.

Det er ingen kunst at opsætte målsætninger. Det er til gengæld en kunst at opsætte ambitiøse målsætninger, og bagefter indfri dem. Meget tyder på, at regeringen når sit mål om at reducere de administrative byrder, erhvervslivet er udsat for, fra 32 mia. kr. til 24 mia. kr. årligt i perioden frem mod 2010.

Der skal lyde en stor ros til regeringen for i 2003 at have opsat en meget ambitiøs målsætning, og dertil skal lægges, at meget tyder på, at regeringen også når sit mål. Hermed vil regeringen have forbedret den danske konkurrenceevne med op til 8 mia. kr. om året alene ved at lette de administrative byrder.

Indsatsen er da heller ikke gået ubemærket hen. Senest har Verdensbanken tildelt Danmark en andenplads på en liste over europæiske lande med den mest effektive erhvervsregulering. I samme rapport understreger Verdensbanken imidlertid, at den internationale konkurrence på området er stor, hvorfor der ikke er plads til at hvile på laurbærrene i de enkelte regeringers indsats på området. Med 2010-målsætningen inden for rækkevidde, er det derfor tid til at opsætte en ny målsætning.

Vi erkender, at mange af de lavt hængende frugter er plukket, og det vil kræve en målrettet og viljestærk indsats at reducere de administrative byrder yderligere. Ikke desto mindre vil vi gerne påpege, at der fortsat er et betydeligt potentiale i den hjemlige regulering. Der er f.eks. stor forskel mellem ministeriernes evne til at reducere byrderne. Regeringen påpegede for nylig, at kommunerne kunne opnå en markant økonomisk gevinst, hvis de blev bedre til at lære af de bedste kommuner.

Styrker konkurrencen

Hvis regeringen fulgte sit eget råd, og alle ministerier reducerede deres administrative byrder i samme grad som de mest effektive, ville staten kunne levere yderligere en styrkelse af den danske konkurrenceevne.

Også i forhold til brug af digitale løsninger, er der stadig meget at hente. Både i form af udvikling af nye og effektive måder at indberette oplysninger på, men især i forhold til øget genbrug af data på tværs af offentlige myndigheder for at sikre, at virksomhederne kun indberetter den samme oplysning én gang, ét sted. Den indsats er sat i gang, men må ikke bremses, hvis virksomhederne skal opleve reducerede byrder.

Endelig kan det nævnes, at den hidtidige indsats er gået helt udenom kommunerne. Det vil være naturligt, om regeringen fremadrettet også ser på, hvordan kommunerne kan bidrage med at lette de administrative byrder for virksomhederne.

Der findes således gode argumenter for at fortsætte en ambitiøs indsats for regelforenkling i Danmark. Ud over at indsatsen forbedrer konkurrenceevnen, er færre og nemmere regler også med til at frigøre ressourcer i den offentlige administration. Vi er derfor også optimistiske i forhold til, at det gode arbejde vil fortsætte frem mod 2020, som regeringen skriver i sit arbejdsprogram. Der er blot meget længe til 2020.

Vi glæder os derfor til at se en plan for det fremadrettede program, hvor et ambitiøst slutmål om samlet set at reducere de administrative byrder for erhvervslivet, er suppleret med konkrete og realistiske delmål for indsatsen frem mod 2020.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her