Forside Politik Kommentarer 2010 Kommentar til Børs...

Kommentar til Børsen-artikel om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

30. december 2010

Kommentar af cheføkonom Niels Storm Stenbæk, Finansrådet.

Dagbladet Børsen beskriver i dag Danmarks Statistiks nylige undersøgelse af små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) adgang til finansiering og konkluderer, at SMV'ere har sværere ved at få adgang til fremmedkapital end før krisen ramte Danmark.

Bankerne siger ganske rigtigt mere nej nu end før. Det er ganske naturligt, eftersom de økonomiske udsigter, om end i bedring, er betragteligt dårligere end før krisen kom. Hvis virksomheder ikke har lige så gode indtjeningsprospekter som før, så vil færre af dem også opleve at få et lån bevilliget. Og det er uanset, om der er tale om en stor eller lille virksomhed. Forudsætningerne for et lån er ganske enkelt blevet dårligere. Bankerne har igennem krisen særligt oplevet forholdsvis store tab på SMV'erne, ligesom afsætningsmulighederne for SMV'erne (der i højere grad lever af hjemmemarkedet) er relativt dårligere i det nuværende konjunkturbillede. 

Den større risiko for tab og dårligere indtjeningsmuligheder har medført, at bankerne har holdt igen over for visse typer virksomheder. Nogle af disse virksomheder er særligt koncentreret inde for visse brancher, men bankerne vurderer generelt en låneansøgning individuelt. Er projektet fornuftigt, virksomheden velkørende og banken dermed har en god sandsynlighed for at få sine penge igen, ja så følger lånekapitalen også med.

Ofte er det imidlertid ikke lånekapital fra bankerne, der skal til. Iværksættere har i højere omfang brug for mere risikovillig kapital, fx venture capital investeringer. Her har vi en udfordring i Danmark, hvilket Danmarks Statistiks undersøgelse også peger på. Men det er ikke bankernes opgave. Skulle bankerne formidle kapital med større risiko for tab, ville rentemarginalen ikke være 4 pct. men nærmere det tredobbelte.  

Tal fra Nationalbanken viser, at udlånet til virksomheder i dag er højere end før krisen. Endnu mere markant bliver billedet, hvis der tages højde for, at aktiviteten på samme tid er skrumpet. Og det er ikke alene drevet af udlån til store virksomheder. Væksten i udlån til personligt ejede virksomheder (typisk mindre virksomheder) har været endnu højere. Selvom kreditpolitikken er strammet, er udlånet altså højere.

Endelig viser Danmarks Statistiks undersøgelse, at kun hver tiende virksomhed forventer, at adgang til lånefinansiering kan blive en udfordring i de kommende år. Til gengæld forventer hele 6 ud af 10 virksomheder, at den økonomiske situation fortsat lægger en begrænsning på deres vækstmuligheder i perioden frem til udgangen af 2013. Med andre ord, når der kommer ordentligt gang i efterspørgsel og vækst igen, vil finansieringen også følge med. 

Konklusioner fra undersøgelsen

Danmarks Statistiks undersøgelse beskriver adgangen til finansiering for SMV'ere i henholdsvis kalenderåret 2007 og i perioden fra medio 2009 til medio 2010 med henblik på at belyse situationen før og efter den finansielle og økonomiske krises udbrud.

Undersøgelsen viser, at andelen af virksomheder, der søgte om finansiering, samlet set er steget i perioden efter krisens udbrud - til 44 pct. i 2010 fra 35 pct. i 2007. Stigningen er forekommet på tværs af de forskellige finnansieringsformer, således er andelen af virksomheder, der søgte om;

  • lånefinansiering, steget fra 17 til 24 pct.,
  • egenkapitalfinansiering, steget fra 3 til 6 pct.,
  • andre former for finansiering, (der eksempelvis omfatter kassekredit og leasing) steget fra 22 til 30 pct..

Blandt de virksomheder, der søgte om lånefinansiering, viser undersøgelsen, at 92 pct. opnåede fuld finansiering i 2007, men at andelen faldt til 69 pct. i 2010. 

Det er særligt efterspørgslen efter lånefinansiering i banker, der er faldet relativt i perioden efter krises udbrud. I 2007 var andelen af virksomheder, der søgte om lån i banker på 76 pct., hvoraf 92 pct. opnåede fuld finansiering. Det forhold ændrede sig i 2010 hvor andelen, der søgte om lånefinansiering i banker faldt til 70 pct., og hvoraf 54 pct. opnåde fuld finansiering og 24 pct. opnåde delvis finansiering.

Den lave obligationsrente har gjort det særligt fordelagtigt at optage lån i realkreditinstitutterne, hvor andelen af virksomheder, der søgte om lån er steget fra 24 pct. i 2007 til 37 pct. i 2010, og hvoraf henholdsvis 92 og 59 pct. opnåede fuld finansiering. Dermed er realkreditinstitutternes andel af den samlede lånefinansiering til små og mellemstore virksomheder 22 pct. i både 2007 og 2010, idet realkreditinstitutterne afviser næsten lige så mange låneansøgninger som banker i 2010.

I lyset af krisen er det for nogle virksomheder blevet mere fordelagtigt at optage lån fra ejere og direktører, hvorfor disses andele af lånefinansieringen er steget fra 14 pct. i 2007 til 20 pct. 2010.

Det gælder fx i bygge- og anlægsbranchen, hvor 9 pct. af virksomhederne, der ønskede at søge om lån, søgte hos ejere og direktører i 2007 mod 31 pct. i 2010, og hvor andelen, der søgte lån i banker faldt fra 87 pct. i 2007 til 76 pct. i 2010. Bygge- og anlægsbranchen er en relativ stærk konjunkturfølsom branche, og krisen har ført til en høj kreditrisiko blandt mange virksomheder i branchen, som derfor står overfor høje renter, hvis de vælger at ansøge om lån i banker. 

Det er ikke kun lånefinansiering fra penge- og realkreditinstitutioner, der ikke matcher efterspørgslen i perioden efter den finansielle krises udbrud. Efterspørgslen efter mere risikovillig kapital, egenkapital, dækker i mindre grad udbuddet af egenkapital efter den finansielle krises udbrud, således opnåede 90 pct. af virksomheder, der søgte egenkapitalfinansiering, fuld finansiering i 2007 mod 72 pct. i 2010.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her