Forside Politik Kommentarer 2010 Ny bankskat vil ra...

Ny bankskat vil ramme bankkunderne

9. juni 2010

Af Politisk Økonomisk chef Lisbeth Grænge Hansen

Der er grund til at advare mod konsekvenserne, hvis bankerne bliver pålagt en særlig ekstra bankskat. I sidste ende er der ingen andre at sende regningen til end bankkunderne, og det er skidt for væksten og beskæftigelsen.

Danske banker bidrager allerede med store beløb til statskassen. Når man ser bort fra de seneste år, hvor banksektoren har haft underskud, så har bankerne i mange år bidraget med store milliardbeløb i selskabsskat. I gennemsnit 6,2 mia. kr. om året i 2001-2008. Derudover betaler de danske banker ca. 4 milliarder kr. om året i lønsumsafgift til staten.

Lønsumsafgiften er en dansk særskat - kun Frankrig er også belastet heraf. Banker i alle andre lande er fritaget for denne særegne skat på medarbejderlønninger. Udover selskabsskatten og lønsumsafgiften betaler bankerne for bankpakkerne. Staten vil med stor sandsynlighed få et overskud herfra i størrelsesordenen 10-15 mia. kr.

Bankerne har selv betalt

Når man taler om ekstra beskatning af banker, er det vigtigt at huske på, at de danske banker selv har ryddet op og betalt for finanskrisen via bankpakkerne. Staten stillede en garanti til rådighed, men den blev der heldigvis ikke brug for. Den danske stat og skatteyderne står derfor ikke - som i mange andre lande - med en bankregning, som skal finansieres. Tværtimod. Staten og skatteyderne står som sagt til at få et milliardoverskud på bankpakkerne.

Med Bankpakke 3 er danske banker også forpligtet til at finansiere kommende bankkriser. Der er oprettet en afviklingsafdeling, som kan stille garanti overfor nødlidende banker. Modellen med kontrolleret afvikling finansieres alene af bankerne. Der er altså ingen tabsrisiko for staten og dermed ingen grund til at opbygge en fond på forhånd.

Rigtig dyrt for Danmark

Før man udskriver ekstra skatter til bankerne i Danmark, bør man huske på alle de store udgifter og omkostninger, som bankerne har i disse år. Udover de meget betydelige udgifter til bankpakkerne, står bankerne overfor store tab og hensættelser. Det lægger en begrænsning på bankernes udlån. Hertil kommer, at bankerne skal leve op til nye betydelige reguleringer som fx strammere kapitalkrav. Det betyder også lavere udlån.

Hvis bankerne skal betale mere i skatter og afgifter, vil det blive dyrere for kunderne. Bankskatter vil som andre omkostninger i sidste ende blive lagt over på bankkunderne, der kommer til at betale højere gebyrer og renter.

Bliver der færre penge i bankernes kasser, bliver der også færre penge til at låne ud af. Det vil især være kritisk for de små og mellemstore danske virksomheder, der typisk er mere afhængige af danske bankforbindelser. Det nytter ikke at udskrive en ekstra skatteregning, hver gang der mangler penge i kassen. Det ender med at kvæle vores velfærdssamfund.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her