Forside Politik Kommentarer 2010 Ny bankskat vil ra...

Ny bankskat vil ramme bankkunderne

24. april 2010

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten
Af underdirektør Søren Gade Finansrådet

Internationalt diskuteres nye særskatter på bankerne, og IMF har foreslået to nye bankskatter. Baggrunden herfor er princippet om, at bankerne selv skal bidrage til at rydde op efter finanskrisen og også nye kriser. Det princip har vi fulgt i Danmark, hvor de danske banker dækker tabene fra den nuværende finanskrise. Den danske stat står derfor ikke - som mange andre lande - med en bankregning, som skal finansieres. Tværtimod. Staten står til at få et milliardoverskud på bankpakkerne.

Danske banker er også allerede forpligtet til at finansiere kommende bankkriser. Indskydergarantien er blevet hævet fra 300.000 kr. til 750.000 kr., og samtidig oprettes en afviklingsafdeling, som kan stille garanti over for nødlidende banker. Modellen med kontrolleret afvikling finansieres alene af bankerne. Der er ingen tabsrisiko for staten.

Selvom forslagene fra IMF kan se fornuftige og sympatiske ud, er der grund til at advare mod konsekvenserne for de danske banker og bankkunder, netop fordi de allerede har mere end betalt for de direkte tab, der har været i forbindelse med den finansielle krise herhjemme.

I Danmark har vi derudover allerede en særlig skat på den finansielle sektor, lønssumsafgiften, som er én af de skatter, der foreslås fra IMF. Den indgår imidlertid til dækning af statens udgifter, og er for nylig blevet forhøjet med en halv milliard kroner årligt for at finansiere lempelsen af landbrugsskatterne. De danske banker betaler årligt 3,8 mia. kr. i lønsumsafgift til staten. Og betaler derudover en selskabsskat på 25 pct.

Hvis danske banker skal leve op til nye stramme kapitalkrav, betale for de danske bankpakker, betale selskabsskat, betale en særskilt lønsumsafgift til staten og derudover pålægges en ny international bankskat - der er tænkt som betaling for det danske banker allerede betaler ad anden vej - så bliver det rigtigt dyrt for kunderne.

Bankskatter vil som andre omkostninger i sidste ende blive lagt over på bankkunderne, der kommer til at betale højere gebyrer og renter. En international særskat på balancen vil koste danske banker milliarder. Og det er gift for det spirende opsving, som så småt kan spores i dansk økonomi.

Kontakt:

Lisbeth Grænge Hansen
PA rådgiver
Telefon: 3370 1097
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her