Forside Politik Kommentarer 2010 Stor misforståelse...

Stor misforståelse i Politiken i dag

1. december 2010

I Politiken fra i dag (den 1. december) er en artikel, hvor der kommenteres på, at de danske banker mangler milliarder for at leve op til de nye regler (de kommende Basel III-regler for regulering af blandt andet kapitalkrav og likviditetsstyringen i bankerne).

Der henvises i artiklen til et notat fra Finansrådet og Nationalbanken, som viser, at bankerne mangler mellem 50 og 200 milliarder kroner for at leve op til de såkaldte Basel III-regler.

Det notat, der henvises til, er dog udarbejdet af Nationalbanken og Finanstilsynet og er et brev til Basel-komiteen, sendt den 23. august.

Finansrådet er helt enig i resultaterne i Nationalbankens og Finanstilsynets brev, men analysens resultater fejlfortolkes i Politikens artikel. Det, der vises i beregningerne, er, at der er store udfordringer i de nye Basel-regler for bankernes beholdning af likvide aktiver, hvis de gennemføres i den nuværende form. Den store udfordring består i, at bankernes likviditet maksimalt må bestå af 40 pct. realkreditobligationer. De resterende 60 pct. skal være statsobligationer. Men der får vi et problem i Danmark. Der er imidlertid det lidt specielle problem i Danmark, at statsgælden ikke er stor nok til at opfylde bankernes behov for likvide aktiver. Vi har simpelthen en for lille statsgæld.

Der er således ikke tale om, at bankerne kommer til at mangle flere hundrede milliarder. Finansrådet vil gerne understrege, at de danske banker har likviditeten til at opfylde de nye krav, og de penge er placeret i de mest likvide obligationer i Danmark - realkreditobligationer. Udfordringen er, at de danske realkreditobligationer er unikke i deres høje likviditetskvalitet, men Basel-komiteen har foreslået, at kun 40 pct. må være realkreditobligationer.
 
Det er helt centralt, at denne grænse ændres således, at danske realkreditobligationer kan bruges på lige fod med statsobligationer. Dette er den store udfordring, som der arbejdes kraftigt på at ændre fra dansk side af. 

Kontakt:

Morten Frederiksen
Kontorchef
Telefon: 3370 1104
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her