Forside Politik Kommentarer 2010 Udlånet til virkso...

Udlånet til virksomheder fortsætter med at stige

23. september 2010

Udlånet til virksomheder stiger fortsat, viser de seneste tal fra Nationalbanken.

Fra juli til august voksede banker og realkreditinstitutternes samlede udlån til virksomheder med 0,8 pct., og er 1,2 pct. højere end på samme tid sidste år, se figuren. Bankernes udlån til virksomheder fra juli til august steg med hele 1,5 pct. Også udlånet til husholdninger er steget. Kreditinstitutternes udlån er dermed højere end nogensinde.

Figur 1: Kreditinstitutternes udlån, år-til-års vækst (klik på figuren for at se den i pdf)

MFI_aar_ti_aar_B_432_230910

Realkreditinstitutterne har det seneste halvår øget deres udlån mere end bankerne. Det kan skyldes, at bankerne ønsker mere sikkerhed for sine lån i lyset af den større tabsrisiko, hvorfor der oftere udstedes et realkreditlån end et egentligt banklån.

Diskussionen om en eventuel kreditklemme blusser ligeledes jævnligt op. Der kan være virksomheder, som oplever, at det er vanskeligere at opnå finansiering i deres kreditinstitut. Men det er ikke mærkeligt i betragtning af den forringede økonomiske situation, som har præget Danmark og hele verden de seneste to år. Udsigterne til at drive en profitabel virksomhed og tilbagebetale sine lån er simpelthen ikke så gode, som for to år siden. Det er helt almindeligt for en lavkonjunktur.

Som Nationalbanken påpegede i sin seneste kvartalsoversigt, kan forklaringen være, at der blev opbygget nogle ubalancer mens det gik godt, hvor enkelte sektorer, herunder især bygge- og anlægssektoren, voksede sig større, end der på langt sigt er grundlag for. Samtidigt er lønomkostningerne steget relativt mere herhjemme end i udlandet, og den dårligere lønkonkurrenceevne udgør en stigende trussel mod en del virksomheders overlevelsesmuligheder. Nationalbanken konkluderer, at det under disse omstændigheder er uundgåeligt, at dele af erhvervslivet oplever stigende finansieringsvanskeligheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her