Forside Politik Kommentarer 2010 Udlånsrenten er de...

Udlånsrenten er det vigtigste for virksomhederne - ikke rentemarginalen

15. februar 2010

Det er ingen hemmelighed, at danske virksomheder har det svært for øjeblikket. Derfor er der naturligt fokus på virksomhedernes vilkår, herunder i bankerne. Men det kan undre, at en organisation som DI vælger at fokusere på rentemarginalen og ikke udlånsrenten, når de kommenterer på virksomhedernes kreditvilkår. For det er netop udlånsrenten alene - meget mere end rentemarginalen - som er afgørende for virksomhederne lige nu. Og udlånsrenten er nu på det laveste niveau i fire år.

Det er korrekt, at rentemarginalen (forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten) har været svagt stigende det seneste år, men det skyldes, at indlånsrenten er faldet. Dermed får virksomhederne et lavere afkast på deres indestående. Men det er jo ikke det, som har betydning for virksomhederne lige nu. Virksomhederne har et langt større behov for finansiering end for at placere penge på en indlånskonto.

Den lave udlånsrente har betydet, at virksomhederne har sparet et milliardbeløb på renteudgifter til bankerne det seneste år. I 2009 sparede virksomhederne 9,4 mia. kr. på renteudgifter i forhold til 2008.

De danske bankers pris på lån stemmer fint overens med udlandet. En sammenligning med euroområdet viser, at den danske udlånsrente følger pænt med. Udlånsrenten til nye forretninger er faktisk faldet mere i Danmark end i euroområdet - både når man ser på små og store lån. Renten på lån til virksomheder på under 1 mio. euro er ganske vist en anelse højere i Danmark. Det må tilskrives bankernes milliardudgifter til bankpakkerne samt det faktum, at de små og mellemstore virksomheder i Danmark er hårdt ramt af lavkonjunkturen med store nedskrivninger som konsekvens.

Figur: Udlånsrente på nye forretninger, løbetid under 1 år

Kilde: ECB

 

Vælger man alligevel - som DI - at kommentere på den danske rentemarginal, er det værd at notere sig, at det er problematisk at sammenligne marginalen internationalt. Det skyldes det særlige danske system med en opdeling af realkredit- og bankvirksomhed, som bl.a. betyder at fundingen af realkreditudlån ikke er inkluderet i rentemarginalen, hvilket gør den danske marginal mere ustabil.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her