Forside Politik Kommentarer 2010 Ukorrekt sammenlig...

Ukorrekt sammenligning af rentemarginal i Danmark vs. udland

23. juli 2010

Politiken skriver i dag med DI som kilde, at rentemarginalen (forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten) er højere i Danmark end i eurolande. Men DI har i sammenligningen ikke taget tilstrækkelig højde for, at i Danmark er lån i banker og realkreditselskaber skilt ad.

En sammenligning af de konstruerede rentemarginaler mellem Danmark og euroområdet på baggrund af MFI-sektoren (penge-, realkredit- og andre kreditinstitutter), som DI foretager, giver derfor ikke et retmæssigt billede af renteniveauet.

- Forskellen mellem statistik for Danmark og euroområdet er, at herhjemme består indlånssiden alene af bankerne. Realkreditudlånet finansieres ved obligationer, som ikke er indeholdt i rentestatistikken for indlån. Realkreditudlånet udgør langt størstedelen af udlån i Danmark - noget der er ret unikt i Europa. I euroområdet sker en højere andel af boligfinansieringen i bankerne. Dermed bliver DI's danske rentemarginal for høj og for ustabil sammenlignet med udlandets, siger kontorchef i Finansrådet, Niels Storm Stenbæk.

I realkreditinstitutterne er der ikke nogen rentemarginal, eftersom der er balance mellem låntagernes indbetalinger og realkreditinstitutternes samlede udbetalinger til obligationsejerne. Derfor udgøres rentemarginalen tilnærmelsesvis af bidragssatsen (omkring 0,5 pct.point). Hvis denne inkluderes i regnestykket, bliver den danske rentemarginal lavere og på niveau med euroområdets. DI's rentemarginal og udviklingen i denne giver altså et ufuldstændigt billede af prisen på finansiering.

Historisk lav rente

Finansrådets økonom opfordrer i stedet til at fokusere på udlånsrenten.

- Fokus burde i stedet være på, at udlånsrenten er faldet. Hvis virksomhederne mener, de mangler finansiering til at konsolidere driften og foretage investeringer, så skal de nu og her ikke koncentrere sig om forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, men på hvor meget de skal betale for et lån. Og her er renten i Danmark faldet mere end i euroområdet. Den mindre udlånsrente er således med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, pointerer Niels Storm Stenbæk fra Finansrådet.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at den aktuelle historisk lave rente betyder, at danske husholdninger og erhvervslivet i 2009 til sammen har sparet omkring 18 milliarder kroner i renteudgifter på banklån. Besparelserne på banklån udgør dermed et større beløb end de samlede skattenedsættelser for 2010.

De danske renter er ganske rigtigt lidt højere end i euroområdet. For udlån til boligformål er den på niveau, men både for udlån til husholdningernes forbrug og for udlån til virksomheder ligger niveauet lidt højere i Danmark (jf. figuren herunder). Men udviklingen går i retning af, at spændet mellem euroområdet og Danmark bliver mindre, efter at spændet i efteråret 2008 blev øget, som følge af at Nationalbanken måtte hæve renten efter pres mod kronen, mens ECB modsat sænkede deres.

Forskellen i udlånsrenten siger ikke noget om, at konkurrencen mellem banker i Danmark ikke er lige så god som i udlandet. Forhold som gebyrer, sikkerhed, løbetid og forskelle i lånestrukturen kan også spille ind. Desuden er der store produktforskelle på tværs af lande, hvorfor det ikke er ligetil ud fra statistikken at bestemme, hvad en kunde skal betale for samme lån i forskellige lande.

Banker har større tab i Danmark

Desuden er der rimelige forklaringer på, hvorfor den danske udlånsrente er marginalt højere:

- For virksomheder kan den højere danske rente blandt andet skyldes erhvervsstrukturen, hvor vi i Danmark har en relativ høj andel af små og mellemstore virksomheder, der typisk betaler en højere rente, fordi de låner færre penge og ikke har samme muligheder for at bruge de internationale pengemarkeder som store virksomheder, det vil sige mindre fordelagtige lånevilkår. Derudover skal man huske på, at danske banker har relativt større tab på udlån, ligesom udgifterne til bankpakke 1 tynger, hvor bankerne i udlandet ikke i samme omfang har tilsvarende udgifter. Det vil betyde en højere dansk rente, forklarer Niels Storm Stenbæk.

Endelig kan retten til at indfri sit lån før tid eller den længere gennemsnitlige løbetid på realkreditudlån i Danmark betyde en højere rente.

For privatkunder kan forskellen på renten på forbrugsrelaterede lån skyldes, at sikkerhedsstillelsen til fx forbrugslån er mindre i Danmark end i udlandet, fordi realkreditten allerede har en høj andel af sikkerhed i fast ejendom. Derudover er der en høj andel af studielån og lån til non-profit organisationer i udlandet til en lav rente.

Figur: Udlånsrenter i euroområdet og Danmark (klik på figuren for at se den i pdf)

Udlaansrenter_EU_og_Danmark_432_230710

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her