Forside Politik Kommentarer 2010 Virksomhedernes re...

Virksomhedernes rentebesparelser fortsætter i 2010

29. april 2010

Danske virksomheder har opnået store besparelser på deres banklån i 1. kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det viser de seneste rentetal fra Nationalbanken. Virksomhederne har samlet set sparet 2,7 mia. kr., når lån i samtlige valutaer medregnes. Den lave rente er med til at understøtte virksomhederne og dermed det spirende opsving i dansk økonomi.

Besparelserne skyldes, at bankernes udlånsrente til virksomhederne ligger på det laveste niveau i fire år. Udlånsrenten på udstående lån var således 4,4 procent i 1. kvartal 2010, hvilket er 1,8 procentpoint lavere end den gennemsnitlige udlånsrente i 1. kvartal 2009. De lavere renteudgifter skal også ses i lyset af et svagt fald i bankernes udlån til virksomhederne det seneste år.

Også husholdningerne står over for en lav rente på banklån. Renten på udestående lån til husholdningerne lå i 1. kvartal på 5,5 procent, hvilket er det laveste niveau i 20 år. Husholdningerne opnåede således en besparelse på banklån på 2,7 mia. kr. det seneste kvartal, når der sammenlignes med 1. kvartal 2009, og lån i alle valutaer medregnes.

Det seneste kvartal lå rentemarginalen for virksomheder gennemsnitligt på 3,5 procentpoint. Marginalen er således 0,5 procentpoint højere end i 1. kvartal 2009. Det skal ses i lyset af, at bankerne fortsat står over for store tab på udlån, samt at opsvinget i dansk økonomi stadig er skrøbeligt.

Bankernes udlånsrente samt rentemarginaler (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her