Forside Politik Kommentarer 2011 Banker vil gerne f...

Banker vil gerne finansiere sunde SMV-projekter

15. juli 2011

I dagens udgave af Jyllands-Posten kritiseres danske banker for ikke at gøre brug af Den Europæiske Investeringsbanks SMV-låneordning (European Investment bank- EIB) - og dermed for at forhindre, at danske SMV'ere får den fornødne finansiering.

Finansrådet er ikke enig i denne vurdering. Danske banker vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige SMV-projekter, og der findes flere banker, der har et særligt fokus på SMV-segmentet. Mange SMV'ere har imidlertid haft det hårdt gennem krisen, og bankerne har måttet tage en uforholdsmæssig stor andel af deres nedskrivninger på disse virksomheder.

Når det kommer til EIB's SMV-låneordning, er der desuden visse begrænsninger ved ordningen, som medfører, at danske banker bruger den mindre. For det første ønsker EIB at opnå stordriftsfordele, når de låner ud. Det betyder i praksis, at ordningen kun er tilgængelig for gruppe 1 og 2 bankerne - det vil sige ca. de 15 største danske banker. Hermed udelukkes de mindre banker for at kunne gøre brug af ordningen - som den ser ud i dag - og går derfor forgæves.

For det andet medfører tunge administrative procedurer, samt den måde EIB's ordning er skruet sammen på, at danske banker ofte finder de danske SMV-ordninger som fx vækstkaution, eksportkaution og kom-i-gang lån mere attraktive og lettere at have med at gøre. Hvor EIB's SMV-ordning yder funding til en favorabel rente, men med fuld risiko for banken, giver de danske garantiordninger kapitallettelse og incitament til at udlåne til de lidt mere risikobetonede SMV-kunder med potentiale - og det gør ordningerne mere brugte.

Finansrådets medlemmer er bekendt med EIB's låneordning og er også i dialog med EIB om produktet. Ligesom Finansrådet gerne deltager i dialog med det øvrige erhvervsliv herhjemme.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her