Forside Politik Kommentarer 2011 Bankerne diskrimin...

Bankerne diskriminerer ikke handikappede

25. marts 2011

Det er en misforståelse, når det i medierne fremgår at bankerne diskriminerer handikappede. Banker diskriminerer ikke hverken handikappede eller andre. Diskussionen er opstået, fordi en mindre befolkningsgruppe er økonomisk umyndige og får forvaltningskonti.

Kunder i bankernes forvaltningsafdelinger er umyndige børn eller voksne, der er demente eller mentalt handikappede.

For at sikre denne kundegruppes midler, har man fastsat skrappe krav til bankerne om, hvordan midlerne skal forvaltes. Det betyder, at bankerne fx skal udfærdige regnskaber, og hvis der skal udbetales større beløb, skal der indhentes tilladelse hertil fra offentlige myndigheder.

Bankerne har således en række administrative omkostninger i forhold til denne kundegruppe.

Disse omkostninger vælger bankerne at få dækket på forskellig vis. Nogle banker tager et gebyr for at være kunde i en forvaltningsafdeling, og kunderne får så en lavere rente. Andre banker tager ikke et gebyr, og så får forvaltningskunderne en højere rent. Konkurrencen virker således.

Som for alle andre kunder gælder det, at hvis man ikke er tilfreds med sin bank, kan man flytte til en anden bank, hvor ens behov bliver bedre imødekommet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her