Forside Politik Kommentarer 2011 En robust dansk ba...

En robust dansk banksektor

26. maj 2011

Danske banker er generelt godt rustede til at modstå de tab, der kan opstå i de kommende år. Det viser Nationalbankens netop offentliggjorte stresstest af de største banker herhjemme.

Bankerne har således lagt det værste af krisen bag sig. Nedskrivningerne på udlån har toppet, og indtægterne er så småt på vej op.

For at leve op til nye internationale krav og for at være i stand til at absorbere uventede og ekstraordinære store tab, vil de danske banker formentligt forbedre kapitaldækningen yderligere i den kommende tid. Nationalbanken vurderer, at det ekstra kapitalbehov er på omkring 30 mia. kr. Det er på linje med Finansrådets egne vurderinger.

Der kan dog blive tale om ekstra krav. Internationale overvejelser går på at supplere op med en buffer, der skal vokse når økonomien befinder sig i et opsving. Dertil kan komme, at markedet forventer en kapitaldækning ud over kravene fra myndighederne.

Den ekstra kapitaldækning er langtfra gratis for bankerne. Det kan betyde, at udlånsrenten bliver højere, hvis der skal rejses ny egenkapital. Eller at bankerne kan blive tvunget til at sænke udlånet. 

Banker og realkreditinstitutter kan blive yderligere udfordret, hvis de nye internationale likviditetsregler ikke anerkender den høje kvalitet af de danske realkreditobligationer. Fra dansk side arbejdes der ihærdigt på at det lykkes. I modsat fald vil renterne kunne stige yderligere til ugunst for både boligejere og erhvervsliv. Det vil være en bremseklods for forbrug og investeringer og dermed væksten.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her