Forside Politik Kommentarer 2011 Finansieringen i D...

Finansieringen i Danmark fortsat gunstig

23. marts 2011

Udlån til virksomheder har udviklet sig bedre i Danmark end i euroområdet. Derudover er virksomheder begyndt at søge andre typer af kapital end lån. Sammenholdt med at den økonomiske aktivitet i Danmark er lavere end i euroområdet, peger det på gunstige finansieringsforhold for danske virksomheder.

Nationalbankens nyeste tal for udlån, viser at danske banker og realkreditinstitutters udlån til virksomheder fortsat er stabilt i forhold til sommeren 2009. Ser vi på udviklingen i nogle af vores europæiske nabolande, er udviklingen væsentlig mere positiv i Danmark, mens udlånet i Sverige er steget ganske kraftigt.

Der kan være flere årsager til udviklingen. For det første buldrer den svenske økonomi derudaf, mens det går lidt mere trægt i Danmark og Storbritannien og kun lidt bedre i euroområdet. Og når virksomhedernes afsætningsmuligheder ikke er optimale begrænser det deres efterspørgsel efter lån.

Samlet set er finansieringen dog højere nu end for et år siden. Finansrådets beregninger viser, at danske virksomheders finansieringsvækst i højere grad skyldes finansiering med aktier, selvom noget af væksten kan skyldes udviklingen i aktiernes værdi. Det skal ses i lyset af en lang periode, hvor finansieringsvæksten primært kom fra lån.

Udlån stabilt

Figur 1 viser værdien af udlån til virksomheder, som for danske banker og realkreditinstitutters vedkommende er ganske stabil, om end en smule mindre end i sommeren 2009. I Danmark er det realkreditinstitutternes udlån der er steget, mens bankers udlån er faldet. Bag udviklingen ligger bl.a., at bankernes realiserede tab direkte fratrækkes udlånet, og at visse virksomheder er begyndt at konsolidere sig bl.a. ved nedbringelse af bankgæld. Udlånet i euroområdet udviser en svag negativ tendens, mens udviklingen i Storbritannien er decideret negativ.

Figur 1: Udlån til virksomheder, efter land (klik på figuren for at se den i pdf)

Udlån til virksomheder efter land - 432 - 230311 

Aktier bidrager til finansieringsvæksten

Væksten i virksomheders samlede finansiering er dog højere nu end på samme tid sidste år. Den samlede vækst i virksomhedernes finansiering i de seneste kvartaler kan især tilskrives finansiering med aktier, se figur 2. Mens lån og obligationer kun i mindre omfang bidrager til væksten ifølge Finansrådets beregninger.

Det understreger, at danske virksomheder i stigende omfang afsøger andre finansieringskilder. Det ville være ønskeligt, hvis det bl.a. dækkede over indskud af mere risikovillig kapital i virksomheder. Den samlede udvikling er dog formentligt drevet af de store virksomheder, som pga. af deres størrelse bedre er i stand til at skaffe finansiering fra aktier og virksomhedsobligationer. Tal fra Nationalbanken viser dog også, at udlånet til de mindre personlig ejede virksomheder har været stigende det seneste år.

Figur 2: Bidrag til finansieringsvækst, efter type (klik på figuren for at se den i pdf)

Bidrag til finansieringsvækst efter type - 432 - 230311 

I perioden fra slutningen af 2005 og frem til starten af 2009 bidrog lån væsentligt til virksomhedernes samlede finansiering. Derimod bidrog hverken udstedelse af værdipapirer undtagen aktier (som for eksempel virksomhedsobligationer) eller børsnoterede aktier minimalt eller negativt til væksten i virksomheders finansiering.

Det var først omkring sommeren 2009 at den internationale finansielle krise for alvors satte sine spor i virksomheders finansieringsvækst. I de efterfølgende tre kvartaler var den samlede vækst i virksomheders finansiering ganske svag.

Udviklingen i euroområdet afviger ikke synderligt fra udviklingen i Danmark. Dog er det negative bidrag til finansieringsvæksten fra lån mindre og strækker sig over en kortere periode i Danmark end i euroområdet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her