Forside Politik Kommentarer 2011 Udlån uændret i ma...

Udlån uændret i maj måned

28. juni 2011

Bankernes udlån er uændret, hvis man ser bort fra omstruktureringer i Finansiel Stabilitet A/S's datterselskaber, som trækker Nationalbankens statistik om bankers udlån ned. Samtidig forsætter virksomhederne med at udskifte - især variabelt forrentede - lån i bankerne med realkreditlån. Det viser den seneste udlånsstatistik fra Danmarks Nationalbank.

Opgørelsen fra Nationalbanken viser, at omstruktureringerne i de banker der er ejet af Finansiel Stabilitet A/S alene, har medført at banksektorens samlede udlån til erhvervsvirksomheder er faldet med 11 mia. kr. For husholdninger medfører omstruktureringen et fald i bankernes udlån på 3 mia. kr.

Bankernes samlede sæsonkorrigerede udlån til erhvervsvirksomheder var i maj måned 462,6 mia. kr. mod 474,2 i april måned. Ser man bort fra omstruktureringerne var udlånet til virksomheder i maj måned stort set uændret. Denne måneds statistik lider af et relativt vigtigt databrud, og det gør det svært at sammenligne med tidligere måneder.

Nationalbankens statistik viser også, realkreditinstitutternes udlån til virksomheder forsat stiger.

Det er nu i en længere periode observeret, at den lavere rente gør, at virksomheder i højere grad søger finansiering i realkreditinstitutterne frem for bankerne. Især er erhvervslivets efterspørgsel i bankerne efter variabelt forrentede lån faldet over det seneste år.

Selvom udlånet fra banker generelt er faldet, ligger udlånet stadig på et meget højt niveau i historisk sammenhæng. Som Nationalbanken påpeger, skyldes faldet i maj måned ændringer i Finansiel Stabilitet A/S.

 

Figur: Bankers udlån til erhverv (klik på figuren for at se den i pdf)

Bankernes udlån til erhverv - 432 - 280611

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her