Forside Politik Kommentarer 2012 Finansrådet støtte...

Finansrådet støtter strammere regler for bankrevisorer

6. november 2012

Finansrådet støtter erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens ønske om at stramme de uddannelsesmæssige krav til de revisorer, der reviderer bankregnskaber.

"Tillid til banker og til bankernes regnskaber er vigtigt. Sagen om Tønder Bank viser, at der er behov for at styrke tilliden til, at et bankregnskab aflagt uden forbehold og supplerende oplysninger giver et retvisende billede af banken", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

I øvrigt udsendte Finansrådet i december 2008 en anbefaling til medlemsbankerne om, at de skal have stort fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Specifikt blev det også anbefalet, at de danske banker, sparekasser og andelskasser stiller krav om, at eksterne revisorer har gennemgået en efteruddannelse målrettet bankområdet; at der mindst anvendes to erfarne revisorer, der ud over en målrettet efteruddannelse også skulle have deltaget i revision af en bank i mindst tre år.

Samtidigt anbefalede Finansrådet i øvrigt også, at alle medlemsvirksomheder, også ikke-børsnoterede banker, sparekasser og andelskasser, burde følge anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse.

Finansrådets anbefalinger fra december 2008

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her