Forside Politik Kommentarer 2012 Kreditgivning: En ...

Kreditgivning: En ny normal

23. januar 2012

Kommentar bragt som "Synspunkt" i Berlingske Business 23. januar. Af Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet

Den finansielle krise påvirker det danske og internationale samfund i disse år, og opfattelsen af, hvilke normer og normaler, der gælder, redefineres. Det gælder også kreditgivning, hvor virksomheder skal vænne sig til, at der gælder en 'ny normal'; det er og bliver ikke lige så nemt og billigt at låne penge som før.

Fakta om fremtiden i den finansielle sektor er præget af den lavkonjunktur, økonomien befinder sig i i disse år. Dertil kommer bølger af ny regulering og skrappere krav til bankerne, som i sidste ende betyder dyrere og sværere finansieringsvilkår for virksomhederne. Regulering, der i og for sig er meget fornuftig, men hvor man kan stille spørgsmål ved timingen. De regulerings-tsunamier, der allerede er og i nær fremtid vil skylle ind over bankerne herhjemme og i udlandet, er nemlig deciderede væksthæmmere. Væksthæmmere, der ikke gavner i en tid, hvor der er brug for at få gang i væksten.

De danske SMV'ere (små og mellemstore virksomheder) er i høj grad afhængige af hjemmemarkedet. Når dette marked falder markant, som det er tilfældet nu, går det ud over indtjeningen, og det gør det sværere at opnå lån i banken. Mere finansiering kan ikke kompensere for lav eller manglende indtjening. Der skal helt andre midler til.

Den økonomiske uro i Sydeuropa har haft den effekt, at prisen på penge stiger på det korte sigt. Det øger bankernes omkostninger. Det er derfor helt afgørende, at statsgælden i de enkelte lande kommer under kontrol, og at den kan serviceres. For et stabilt finansielt system forudsætter stabile stater.

Kommende regulering af bankerne stiller strammere likviditetskrav og krav om mere og bedre kapital. Bankerne skal med andre ord reservere mere kapital for hver krone, de låner ud. Det tvinger bankerne til at hæve prisen på udlån - ikke bare for en periode, men også på lang sigt.
 
SMV'ere må derfor indstille sig på en ny kreditsituation - en 'ny normal' - hvor sunde og levedygtige virksomheder stadig kan få lån, men hvor det bliver dyrere, og hvor den gode forberedelse inden mødet i banken, syn for strategi og solide budgetter med den rette kapitalsammensætning bliver endnu vigtigere.

Den finansielle sektor vil gerne bidrage til vækst i Danmark, men regulerings-tsunamier påvirker ikke kun bankerne negativt, de påvirker også cykelhandlere og maskinfabrikken, der i sidste ende er de kræfter, som skal bekæmpe negativ vækst og lavkonjunktur. Bankerne må som samfundets motor for vækst ikke reguleres så stramt, at den ikke kan hjælpe til at generere netop den nødvendige vækst. Begrænsninger på væksten kan blive konsekvensen, hvis renten som følge af regulering bliver mærkbart højere.

Ønsket for 2012 må derfor være, at politikerne regulerer med omtanke, hvis vi skal begynde at bane os vej ud af krisen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her