Forside Politik Kommentarer 2012 Mindre stramning i...

Mindre stramning i bankernes kreditgivning

9. juli 2012

Danske banker møder i øjeblikket stigende finansieringsomkostninger, hvilket kommer til udtryk i en lidt strammere kreditgivning og stigende priser for de danske erhvervsvirksomheder. Det viser Nationalbankens udlånsundersøgelse, som netop er offentliggjort.

Set i et historisk perspektiv er stramningen dog beskeden, jf. figur 1. Mens der i perioden lige efter finanskrisens start blevet strammet markant på kreditstandarderne, er de nuværende stramninger relativt små. 

Figur 1: Ændringer i kreditpolitik for danske erhvervsvirksomheder  (klik på figur for at se den i pdf)

Figur 1 ­Mindre stramning i bankernes kreditgivning

Den samlede stramning i kreditpolitikken til erhverv ligger samlet (for banker og realkreditinstitutter) på -15,3 i 2. kvartal 2012, hvilket indikerer en svag stramning, ift. at værdien -50 svarer til "strammet lidt".

Årsagen til stramningen i det seneste kvartal findes primært i de stigende finansieringsomkostninger, penge- og realkreditinstitutterne møder.

Under den samlede ændring i kreditpolitikken ligger fire forklarende faktorer, som hver især påvirker kreditpolitikken. Som det fremgår af figur 2, er det primært de stigende finansieringsomkostninger, der forklarer ændringen i kreditpolitikken.

Figur 2: Ændringen i kreditpolitik og underliggende faktorer fra 1. til 2. kvartal 2012 (klik på figur for at se den i pdf)
 

Figur 2 ­Mindre stramning i bankernes kreditgivning

Penge- og realkreditinstitutterne har ikke oplevet nævneværdige ændringer i hverken konkurrerende institutters adfærd, risikoopfattelsen eller risikovilligheden. Derimod er finansieringsomkostningerne forværret markant, hvilket synes at trække langt størstedelen af den samlede ændring i kreditpolitikken.

Årsagen hertil er, at penge- og realkreditinstitutterne møder stigende priser på kapitalmarkederne, hvilket uundgåeligt smitter af på de danske virksomheders finansieringspriser.

Nationalbankens udlånsundersøgelse redegør ligeledes for, hvordan ændringerne i kreditstandarderne konkret påvirker kunderne. Her fremgår det, at en del af de stigende finansieringsomkostninger kommer til udtryk i stigende priser og skærpelse af øvrige krav og vilkår. Der er i indeværende kvartal ikke ændret nævneværdigt på kravene til sikkerhedsstillelse.

Også i fremtiden må kunderne forvente stigende priser, bl.a. som følge af nye krav om regulering af banker fra myndighedernes side.

Boks 1: Om nationalbankens udlånsundersøgelse

 

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

 

Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her