Forside Politik Kommentarer 2012 Stærke danske bank...

Stærke danske banker

11. januar 2012

Nationalbankens stresstest viser, at de større danske banker generelt er velkapitaliserede og kan modstå uventet finansiel uro. Likviditetsforholdene i sektoren er ligeledes overordnet gode.

Nationalbankens netop offentliggjorte stresstest viser, at danske banker generelt er i en stærk forfatning. De store og mellemstore danske banker har generelt kapital nok til at modstå et hårdt negativt stød til økonomien. Desuden reduceres bankernes indlånsunderskud løbende, og der er stærk fokus på den overordnede likviditetsposition. Særligt i de banker, der har udstedt gæld med individuel statsgaranti.

- Det er dog blevet vanskeligere for bankerne at refinansiere deres gæld og hente kapital, ikke mindst på grund af den europæiske gældskrise, og der er stadig usikkerhed om udviklingen i pengemarkederne. Finansrådet er dog fortrøstningsfuld med hensyn til danske bankers mulighed for at hente den nødvendige likviditet, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

- Der er dog fortsat sandsynlighed for høje finansieringsomkostninger, ligesom bankerne skal fortsætte med at udbygge den stærke kapitaldækning som konsekvens af de nye regulerings- og markedskrav. Det kan for eksempel ske via en højere indtjening eller ved at nedbringe udlånene. Kombineret kan det betyde en strammere kreditgivning og højere renter for bankernes kunder, vurderer Niels Storm Stenbæk.

Nationalbankens stresstest

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her