Forside Politik Kommentarer 2012 Tegn på stabile kr...

Tegn på stabile kreditvilkår

12. april 2012

Erhvervskundernes kreditvilkår i bankerne er generelt uændret over en længere periode, viser nye tal fra Nationalbanken. Noget tyder dermed på, at kreditvilkårene er stabiliseret. Over de seneste to kvartaler er der dog sket en svag stramning, som især er drevet af risikoen for tab på erhvervskunder.

Der er tegn på en stabilisering af de kreditvilkår, bankerne tilbyder deres erhvervskunder. Det tyder nye tal fra Nationalbankens udlånsundersøgelse på. Over en længere periode har ændringerne stort set været uændrede, som det fremgår af figuren. (En værdi på -50 svarer til, at der er strammet lidt, red.).

I løbet af de seneste to kvartaler er bankernes kreditvilkår over for virksomhederne strammet en anelse. Forventningen er, at kreditpolitikken ikke ændres i det indeværende kvartal.

Figur: Bankernes kreditvilkår for og risikobedømmelse af erhvervsvirksomheder (klik på figur for at se den i pdf)

Aendringer_i_ bankernes_ kreditvilkaar_432_120412

 

Cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk forklarer, at det især er den større risiko for tab på erhvervskunder, der er baggrunden for den mindre stramning, man kan læse af figuren.

"Den mindre stramning kan skyldes, at dansk økonomi fortsat kører i et meget lavt tempo, hvor virksomheder presses på indtjeningen og dermed deres evne til at betale renter og afdrag på gælden," siger Niels Storm Stenbæk.

Han mener, at risikoappetitten i bankerne spiller en mindre rolle.

"Højere fundingomkostninger i bankerne har også bidraget lidt til strammere kreditgivning, men noget tyder på, at fundingsituationen i bankerne er stabiliseret gennem det seneste kvartal. Det kommer oven på problemerne i de internationale pengemarkeder i 3. og 4. kvartal, hvor den europæiske gældskrise blussede op igen. Samlet set er fundingomkostningerne i bankerne dog stadig meget høje i forhold til perioden før finanskrisen, hvilket dog ikke direkte kan aflæses af udlånsundersøgelsen," forklarer Niels Storm Stenbæk.

Finansrådet vurderer, at de mere stabile fundigvilkår for bankerne er resultatet af ECB's to auktioner bestående af tre-årige udlån til banker til en fordelagtig rente. Puljen er blevet brugt af mange banker i Europa, og har dermed hjulpet til at få løsnet pengemarkedet op og øget likviditeten i bankerne. Også i Danmark har Nationalbanken afholdt sin første treårige lånefacilitet i slutningen af marts.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her