Forside Politik Kommentarer 2013 Fælles nordisk hol...

Fælles nordisk holdning

19. december 2013

Fælles holdning blandt de nordiske bankforeninger til Kommissionens forslag til revision af betalingstjenestedirektivet samt forslag til forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
 
Den 24. juli offentliggjorde Kommissionen forslag om revision af betalingstjenestedirektivet og forordning om interbankgebyrer. De 4 nordiske bankforeninger har identificeret en lang række fælles holdninger og bekymringer i relation til disse forslag, og har derfor udarbejdet et fælles holdningspapir til Kommissionens forslag.
 
Formålet med de to forslag er overordnet at understøtte bedre integration, mere konkurrence og mere innovation på markedet for betalingstjenester inden for EU. De 4 nordiske bankforeninger støtter disse mål, men forslagene giver anledning til bekymring på en række områder, særligt i relation til såkaldte ”tredjepartstjensteudbydere”. Betalingssystemer er kritisk afhængige af, at der er tillid til dem, for at de kan blive anvendt bredt, og for at de optimale samfundsmæssige gevinster kan høstes. Det bør derfor være et hovedhensyn i enhver regulering af betalingsmarkedet at bevare denne tillid. De 4 nordiske bankforeninger finder ikke, at Kommissionens forslag i tilstrækkeligt omfang lever op til dette hensyn.
 
Betalingsmarkederne i de 4 nordiske lande er generelt karakteriseret ved lave sociale omkostninger ved betalinger samt en høj grad af elektroniske betalinger. De 4 bankforeninger mener derfor, at det er centralt, at Kommissionens forslag ikke har utilsigtede konsekvenser i relation til den eksisterende betalingsinfrastruktur, der spiller en central rolle i en række af de innovative betalingsløsninger, der lanceres i disse år.
 
Endelig har de nordiske bankforeninger identificeret en række områder, hvor der er behov for større klarhed om de foreslåede regler.
 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her