Forside Politik Kommentarer 2013 Finansrådet: Banka...

Finansrådet: Bankaftale er et skridt i den rigtige retning

27. juni 2013

​EU-Rådet for økonomi og finans, ECOFIN, nåede i nat til enighed om nye EU-regler for afvikling af banker. Afviklingsreglerne har mange lighedspunkter med den danske afviklingsordning for banker – Bankpakke III. Aftalen vil nu indgå i forhandlingerne med EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.

”Finansrådet har siden fremlæggelsen af direktivforslaget i juni 2012 påpeget vigtigheden af at få direktivforslaget vedtaget hurtigst muligt af hensyn til de danske banker, som har mistet konkurrenceevne efter indførelsen af Bankpakke III,” siger underdirektør i Finansrådet Susanne Dolberg. 

Finansrådet mener, at det er et skridt i den rigtige retning, da reglerne indfører princippet om bail-in, altså nedskrivning af kreditorer, ligesom vi har det i Danmark. Men i forhold til Kommissionens oprindelige forslag er der kommet en meget høj grad af fleksibilitet ind. Dermed risikerer kreditorer at blive dækket meget forskelligt i tilfælde af bank-nedbrud i de forskellige lande, medmindre reglerne implementeres ensartet.

”I Finansrådet kunne vi godt have tænkt os en højere grad af harmonisering af reglerne for bail-in, idet det giver større klarhed og forudsigelighed for alle parter og mere lige konkurrencevilkår. Kompromisforslaget giver mulighed for undtagelser og fleksibilitet i forhold til dækning af kreditorer i en bankafvikling, som ikke er i overensstemmelse med almindelig konkursret,” siger Susanne Dolberg.

Implementering

For at opnå ens spilleregler og dermed lige og fair konkurrence er det afgørende, at Danmark sikrer, at de nationale regler i praksis kommer til at svare til resten af Europa.

”Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på, hvordan reglerne om bankafviklinger implementeres i de øvrige EU-lande – især de lande, vi normalt sammenligner os med og ligger i størst konkurrence med. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at implementeringen kommer til at foregå i takt med de øvrige landes,” understreger Susanne Dolberg.

Afviklingsfond

Ifølge EU-landenes aftale skal der endvidere indføres nationale afviklingsfonde, som skal finansiere bankafviklinger, efter at aktionærer og kreditorer er blevet nedskrevet. Der skal over ti år oprettes en afviklingsfond med en formue på 0,8 pct. af de dækkede indlån, svarende til aktuelt ca. 7,5 mia. kr. for Danmarks vedkommende.

”Finansrådet finder en så stor på forhånd finansieret afviklingsfond helt unødvendig, da erfaringerne fra afviklingerne i Danmark viser, at der bliver en dividende på mellem 85 og 95 pct. til kreditorerne, hvorfor afviklingsafdelingen i Danmark ikke har haft brug for at opbygge en stor formue. En opbygning af en så stor fond er derfor både unødvendig og meget byrdefuld for bankerne i den aktuelle situation,” påpeger Susanne Dolberg.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her