Forside Politik Kommentarer 2013 Kommentarer til vi...

Kommentarer til vismandsrapporten - Denne kommentar fra oktober 2013 er publiceret igen 7. maj 2014. Det er en fejl, som vi beklager

8. oktober 2013

Finansrådets skriftlige bemærkninger

Diskussionsoplæg, efterår 2013

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik

 
 

Konjunkturvurdering

Finansrådet deler generelt formandskabets vurdering af dansk økonomi og udsigterne. Nøgletallene har forbedret sig igennem den seneste tid, og fundamentet for positive vækstrater er til stede.
 
Afsnittet om pengepolitiske redskaber i udlandet er en vigtig påmindelse om, at tilbagerulningen af de lave renter og kvantitative lempelser skal times nøje for ikke forstyrre genopretningen i den internationale økonomi.
 
 

Økonomisk politik

Anbefalingen af en – om end begrænset - finanspolitisk lempelse deles ikke af Finansrådet. Usikkerheden omkring de fremtidige budgetter betyder, at vi bør reservere et finanspolitisk råderum til fremtiden, hvis genopretningen trækker ud, eller den nuværende situation pludseligt forværres.
 
Finansrådet havde gerne set, at formandskabet havde taget sin nye rolle som finanspolitisk ”vagthund” mere bogstaveligt. Særligt da de politiske incitamenter til at bruge penge frem mod næste folketingsvalg er til stede, og der formentligt venter store engangsindtægter fra fremrykningen af beskatningen af kapitalpension. Det er vigtigt, at budgetdisciplinen ikke sættes over styr.
 
Formandsskabet viser, at revision af nationalregnskabet får Danmark til at tage sige bedre ud i en international produktivitetssammenligning. Dette er selvfølgelig glædeligt, men det må ikke blive en sovepude. Det danske omkostningsniveau er stadigt meget højt, og behovet for reformer til stadighed reelt.
 
Det er bekræftende at se, at dagpengereformen og dermed incitamenter til at finde beskæftigelse virker. Bl.a. belært af de erfaringer man gør sig her, er formandskabets anbefaling om at afskaffe seniorjob-ordningen meget relevant.
 
Afsnittet om offentlige investeringer understreger, at det er vanskeligt at bruge dem som styringsinstrument. Vi vil dog pege på, at det er svært på forhånd at vide, hvor lang tid en nedtur i økonomien vil vare, jf. formandskabets anbefaling om at reservere offentlige investeringer til de længerevarende tilbageslag. Et katalog over de samlede offentlige investeringer giver god mening, så de kan bruges, når konjunkturen kræver det mest.
 
Finansrådet bakker op om udbredelsen af erhvervsobligationer. Det er positivt at forbedre strukturerne i udbuddet af kredit, hvormed virksomheder får en bredere palet af finansieringsværktøjer.
 
Ligesom formandskabet tror vi på, at erhvervsobligationer bliver et bedre produkt uden statsgaranti.
 
Lovudkastet foreligger allerede, og her mener Finansrådet, at der bliver taget højde for de risikoovervejelser, som formandskabet gør sig. Det gælder bl.a. begrænsning på ejerandele i den udstedende enhed. Dertil kommer, at banken selv skal holde noget af obligationen på egen balance iht. de internationale kapitalkravsregler.
 
Udviklingen af en såkaldt trustee-ordning kan også signifikant forbedre vilkårene for udstedelser i de mellemstore virksomheder.
 
 

Finansielle forhold

Finansrådet genkender formandskabets beskrivelse af forholdene på de finansielle markeder. Udlånsrenterne er lave både set relativt til udlandet og før krisen, og den samlede kreditgivning til virksomhederne er stadig på et højt niveau.
 
De danske banker har overordnet styrket kapital- og likviditetsdækningen gennem krisen, og de vurderes at være i stand til at modstå eventuelle kraftige stød til økonomien.
 
De fremtidige kapitalkrav mm. kan dog betyde, at bankerne må polstre sig yderligere for at kunne fortsætte rollen som kreditgiver til husholdninger og erhvervsliv. Når økonomien rigtig vender, kan vi ydermere risikere, at bankerne grundet de nye krav i mindre omfang har mulighed for at understøtte den stigende vækst og efterspørgsel med nye udlån.
 
Polstringen af bankerne kan f.eks. ske via højere indtjening og lavere omkostninger. Skal bankerne kunne rejse ny kapital i markedet, må egenkapitalforrentningen ligeledes forbedres for at skabe interesse fra investorerne.
 
 

Tema om virksomheders beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise

Det er vigtigt at sætte fokus på vilkårene for dansk erhvervsliv, og hvordan vi får væksten tilbage på det rette spor. Finansrådet vil gerne kvittere for et godt beskrivende kapitel. Arbejdskraften skal uhindret kunne bevæge sig på tværs af brancher og virksomheder.
 
Finansrådet havde dog gerne set en nærmere belysning af, hvordan man øger investeringsniveauet i danske virksomheder, om der eksisterer barrierer for at kunne eksportere, samt hvorfor nogle virksomheders vækst går i stå.

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her