Forside Politik Kommentarer 2013 Anbefalinger for F...

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder

24. juni 2013

 
Det er af stor betydning at få genskabt tilliden til den finansielle sektor, herunder i relation til ledelses- og driftsforhold i finansielle virksomheder.
 
Derfor har Finansrådet nu besluttet at henstille, at medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige af Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 6. maj 2013 efter følg eller forklar-princippet.
 
 
Finansrådet henstiller endvidere, at medlemsvirksomhederne følger Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet, som fremgår nedenfor.
 
Finansrådet vil hen over efteråret arbejde på, om der skal udarbejdes mere branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold.
 
Denne anbefaling afløser Finansrådets ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder” af 10. december 2008 som revideret i 2011, der henstillede om delvist at forholde sig til Komitéen for god Selskabsledelses daværende anbefalinger.
 

 

 

Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet

Finansrådets medlemsvirksomheder skal have stor fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. F.eks. bør banker, sparekasser og andelskasser stille krav:
 
  • om, at eksterne revisorer har gennemgået efteruddannelse målrettet bankområdet, og
  • til de team, som eksterne revisorer bruger, dvs. sammensætningen skal sikre, at der mindst er to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende ud over ovennævnte efteruddannelse også have deltaget i revision af en bank gennem minimum 3 år.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her