Forside Presse Pressemeddelelser 2009 Bankkunder bliver ...

Bankkunder bliver ikke snydt

28. juli 2009

Bankkunderne snydes ikke for rentefald, sådan som det udlægges i flere medier i dag. Det er fortsat dyrt for danske banker at låne penge med lang løbetid, og samtidig befinder vi os i en lavkonjunktur præget af stor usikkerhed. Der er dog ingen tvivl om, at kunderne har fået glæde af den seneste tids rentefald.

- Det er fortsat blevet billigere for private kunder at låne penge i banken. Også renten på udlån til erhvervskunder er faldet betydeligt siden november sidste år, siger kontorchef i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Den seneste rentestatistik fra Nationalbanken viser, at renten på nye udlån til virksomheder er steget marginalt i juni måned fra 3,4 til 3,5 procentpoint, men at der siden november sidste år har været et fald på 2,9 procentpoint.

- Man skal være forsigtig med at tolke på så lille en stigning som juni-tallene viser, der kan skyldes ændringer i produkt eller kundesammensætning. Det er endnu for tidligt at udtale sig om, siger Niels Storm Stenbæk.

- At renten ikke er så lav, som erhvervslivet ønsker, skal også ses i lyset af, at bankernes risici og tab er øget som følge af den økonomiske lavkonjunktur. Bankerne forventer fortsat store tab på udlån som følge af flere virksomhedskonkurser, siger Niels Storm Stenbæk.

- Også omkostningerne er steget. Ud over relativt dyre bankpakker, så er bankernes samlede råvarepris fortsat høj som følge af finanskrisen, fortsætter Niels Storm Stenbæk.

Bankernes indbyrdes lån via interbankmarkedet og lån i Nationalbanken udgør kun en mindre andel af bankernes samlede finansiering. Kunderne efterspørger lån, der løber over flere år, og renten på de lange penge er ikke faldet så meget som de helt korte pengemarkedsrenter.

- Det er derfor forkert at sige, at bankkunderne bliver snydt for rentefaldet. Både privatkunder og erhvervskunder har glæde af rentefaldet, siger Niels Storm Stenbæk.

Kontakt:

Niels Storm Stenbæk
Underdirektør, cheføkonom
Telefon: 3370 1105
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her