Forside Presse Pressemeddelelser 2009 Behov for en mere ...

Behov for en mere gennemgribende skattereform

2. februar 2009

Skattekommissionens forslag er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for en mere gennemgribende reform. Den foreslåede nedsættelse af topskatten og fjernelse af mellemskatten vil have en gavnlig effekt på arbejdsudbudet og modvirke den faldende arbejdsstyrke i de kommende år.

Men mange vil fortsat opleve en høj skattemur, hvor den øverste marginalskat træder ind. 

- De høje marginalskatter lettes ikke nok. Danmark ligger fortsat i den høje ende internationalt set, og det har betydning i konkurrencen om at blive det førende vidensamfund og på den måde bibeholde velfærdssamfundet, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz. 

- Det er som Kommissionen selv påpeger vigtigt, at vi kan klare os i den internationale konkurrence om arbejdskraften, anfører Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet lægger samtidig vægt på, at reformforslaget bliver set i sin helhed. Den foreslåede beskæring af rentefradraget og grønne afgifter opvejes af nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst.

- Det er vigtigt, at politikerne sikrer en hurtigt afklaring af, hvad der skal ske med rentefradraget, ligesom der hurtigt aftales en plan over indfasningen, som der også er lagt op til. Ellers vil det skabe unødig uro på boligmarkedet, påpeger Jørgen A. Horwitz.

Skattekommissionens forslag om et loft over pensionsindbetalinger er problematisk, ligesom forslaget om en varig særskat på pensionsudbetalinger over 284.000 kr. bør revurderes.

- Vi mener principielt ikke, der skal være loft over pensionsindbetalinger. Det må være op til den enkelte at bestemme, hvor meget der ønskes sparet op til pensionsalderen. En varig særskat på pensionsudbetalinger vil gøre tingene uigennemskuelige og straffe fremtidige pensionsopsparinger helt unødvendigt, understreger Jørgen A. Horwitz 

Finansrådet havde gerne set en mere gennemgribende forenkling af kapitalindkomstbeskatningen.

- Politikerne må ikke spilde en god chance for også at forenkle det uigennemsigtige skattesystem. Der er brug for, at nettokapitalindkomst og aktieindkomst skattemæssigt behandles ens, og satsen bør sænkes for at fremme den frie opsparing, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet tager afstand fra forslaget om at øge lønsumsafgiften.

- I en globaliseret verden er det ikke logisk at forhøje en særskat på arbejde. Det stemmer ikke overens med ønsket om lavere skat på arbejde, og er ødelæggende for den finansielle sektors konkurrenceevne. Som Kommissionen selv påpeger, betaler finansielle virksomheder i andre EU-lande ikke lønsumsafgift, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet mener dog, at Skattekommissionen er på rette vej og vurderer, at tidspunktet for en skattereform er det helt rigtige netop nu:

- Med tanke på de hårde økonomiske tider er det nu, der skal sættes ind med skattelettelser for at sætte gang i hjulene igen. En skattereform med fokus på nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst vil give en række positive effekter og derfor også indebære en betydelig grad af selvfinansiering, siger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her