Forside Presse Pressemeddelelser 2009 Et lille skridt i ...

Et lille skridt i den rigtige retning

2. marts 2009

Finansrådet mener, at skatteforliget er et lille skridt i den rigtige retning.

- Med en fjernelse af mellemskatten ser det danske skattesystem noget bedre ud. For en stor gruppe kan det nu langt bedre betale sig at gøre en ekstra indsats, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz

- Det er imidlertid ærgerligt, at det ikke lykkedes regeringen at komme igennem med sit oprindelige udspil, hvor også topskatten blev lettet. Det er her, der er de største beskæftigelsesgevinster at hente og dermed en fremtidssikring af velfærdssamfundet, siger Jørgen A. Horwitz, som også beklager, at regeringen og Dansk Folketparti i stedet sænkede bundskatten, som har en meget ringe beskæftigelseseffekt, men som til gengæld er meget omkostningskrævende.

Regeringen var på helt rette vej men måtte dog i første omgang nøjes med et lille skridt.

- Der er tale om et lille skridt i den rigtige retning. Men der skal mere til for, at vi kan tiltrække og holde på den højtuddannede arbejdskraft og motivere folk til at tage en uddannelse. Ingen bør betale mere end halvdelen af deres arbejdsindkomst i skat, siger Jørgen A. Horwitz.

Set i lyset af de nuværende hårde økonomiske tider nationalt og internationalt, har regeringen med skatteudspillet endnu engang udvist handlekraft.

- Regeringen har taget bestik af den økonomiske situation og handle derefter. Det gælder stabilitetspakken, kreditpakken, momsudskydelse for virksomhederne og fremrykkelsen af transportinvesteringerne.

- Set i lyset af den nuværende økonomiske situation, har regeringen valgt en fornuftig strategi med underfinansiering i starten, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet kritiserer dog forhøjelsen af lønsumsafgiften og indgrebene på pensionsområdet.

- I en globaliseret verden er det ikke logisk at forhøje en særskat på finansiel virksomhed i Danmark. Lønsumsafgiften er i forvejen til ulempe for den finansielle sektors internationale konkurrenceevne, siger Jørgen A. Horwitz.

Derudover er en særskat på pensioner og et loft over pensionsindbetaling ødelæggende for pensionsopsparingen.

- Vi mener principielt ikke, der skal være loft over pensionsindbetalinger. Med et loft på kroner 100.000 for indbetalinger på ratepensioner forhindrer man mange i at planlægge deres pensioner efter individuelle behov. Det må være op til den enkelte at bestemme, hvor meget og hvordan der ønskes sparet op til pensionsalderen. Særskat på pensionsudbetalinger vil gøre tingene uigennemskuelige og straffe fremtidige pensionsopsparinger helt unødvendigt, understreger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her