Forside Presse Pressemeddelelser 2009 Finansrådet: Banke...

Finansrådet: Bankernes råvarepris er steget

28. maj 2009

- Bankernes udlånsrente afspejles ikke kun i udviklingen i Nationalbankens pengepolitiske rente. Lån i Nationalbanken udgør kun en mindre del af vores funding og har en kort løbetid. Vores kunder efterspørger lån, der løber over flere år. Derfor skal bankerne have funding, der i rimelig grad matcher lånets løbetid. Det siger Finansrådets formand Peter Schütze i en kommentar til vismandsrapporten, der efterlader indtrykket af, at sammenhængen mellem Nationalbankens ændringer i diskontorenten og bankernes udlånsrente er 1:1.

- Bankerne har et behov for at skaffe finansiering med længere løbetider. Og netop prisen, som bankerne må betale for de lange lån, er øget dramatisk på grund af usikkerheden på de finansielle markeder. Det afspejles naturligvis i udlånsrenten. Men stadigvæk er det lykkedes bankerne at holde rentemarginalen på et meget lavt niveau sammenlignet med de seneste 20 år, fastslår Peter Schütze.

Finansrådet er enig i formandskabets vurdering af, at Kreditpakken fra februar imødegår en eventuel kreditklemme. Bankernes udlån er faldet lidt siden december, men er stadig på et meget højt niveau. De månedlige år-til-år vækstrater er aftagende, men positive. Der lånes med andre ord flere penge ud end på samme tidspunkt sidste år. Låneefterspørgslen er faldet væsentligt, hvorfor denne udvikling ikke kan forventes at fortsætte. 

- I bankerne kan vi tydeligt mærke, at især virksomhederne efterspørger færre lån. Der bliver holdt igen med nyindkøb og investeringer. Det er en del af forklaringen bag den lavere vækst i udlånet. Det understøttes også af Nationalbankens udlånsundersøgelse og Danmarks Statistiks konjunkturindikatorer, anfører Peter Schütze.

- De forværrede økonomiske udsigter og forventninger om øgede tab medfører dog også større krav om sikkerhedsstillelse, hvilket giver øgede omkostninger for kunderne. Pantebreve skal jo tinglyses. Og man kan spørge, hvorfor staten skal skabe denne merindtægt i disse tider. En løsning kunne derfor være, at suspendere tinglysningsafgiften i en periode, fastslår Finansrådets formand.

Finansrådets samlede kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg er vedlagt, og kan tillige ses på www.finansraadet.dkVi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her