Forside Presse Pressemeddelelser 2009 Lettere at skifte ...

Lettere at skifte bank

2. november 2009

Danske banker har sammen med europæiske banker indgået en frivillig aftale om fælles regler for EU-landene, der gør det lettere for kunder at skifte bank. Aftalen trådte i kraft 1. november 2009.

- Det er glædeligt, at vi i fællesskab i EU har kunnet lave en aftale, der sikrer alle bankkunder i EU en række ens rettigheder i forbindelse med bankskift. Herved skaber vi fælles rammer og lige konkurrencevilkår, siger Susanne Dolberg, underdirektør i Finansrådet.

Den nye aftale giver bankkunder en række rettigheder i forbindelse med flytning af indlånskonti og tilknyttede betalinger (fx Betalingsservice). Danske banker har allerede sikret sine kunder en lang liste af de rettigheder, der nu også kommer til at gælde for resten af EU-landene.

For danske bankkunder er det nyt, at bankerne nu har fået en tidsfrist for flytning af betalingsoverførelser, så de skal være foretaget inden for syv bankdage, efter den nye bank har modtaget alle relevante oplysninger fra kunden og den tidligere bank.

Den nye bank sørger fortsat for, at der oprettes en ny konto, og at eventuelle betalinger overføres til den nye konto.

Bankskift er gratis for indlånskonti uden binding, der har eksisteret mere end 12 måneder. Hvis man har haft en indlånskonto mindre end 12 måneder, kan den gamle bank tage et gebyr for skiftet.

Det er European Banking Industry Committee (EBIC), der har udarbejdet de fælles principper for flytning af private kunders indlånskonti og tilknyttede betalinger fra en bank til en anden i hele EU.

Finansrådet har i forlængelse af den indgåede aftale udarbejdet en flyttevejledning og en pjece: "Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse", der kan downloades fra Finansrådets hjemmeside. Pjecen er også udsendt til bibliotekerne.

Kunderne kan få udleveret vejledningen i bankernes filialer, og den kan desuden downloades fra alle bankers hjemmesider og fra Finansrådets hjemmeside

Kontakt:

Jeanne Blyt
Kontorchef
Telefon: 3370 1062
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her