Forside Presse Pressemeddelelser 2010 Bankkunder kommer ...

Bankkunder kommer til at betale for "Fair Løsning"

11. maj 2010

Når bankernes omkostninger stiger, rammer det naturligvis bankernes kunder. Det klinger hult, når S og SF siger de ønsker bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv og samtidig vil pålægge bankerne øget selskabsskat og øget lønsumsafgift.

- Bankerne er et helt centralt rammevilkår for det øvrige erhvervsliv, og det hænger derfor ikke sammen at ønske bedre rammevilkår og så øge beskatningen af bankerne. Når bankernes omkostninger stiger, rammer det naturligvis både privatkunderne og erhvervskunderne - særligt de små og mellemstore virksomheder, siger direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz.

Bankerne er allerede konkurrencemæssigt hårdt belastet af en lønsumsafgift, der er en særskat i Danmark. Det er vigtigt med internationale ens vilkår i en globaliseret verden.

- Bankerne er et værdiskabende erhverv med mange arbejdspladser. En øget selskabsskat og en højere lønsumsafgift er konkurrenceforvridende og vil betyde færre højproduktive arbejdspladser herhjemme. Det vil gå ud over den økonomiske vækst i Danmark, siger Jørgen A. Horwitz.

- Det er desuden vigtigt at huske på, at den finansielle sektor står over for betydelige internationale reguleringer, der også vil ramme bankernes kunder i form af højere omkostninger og lavere udlån.

Finansrådet opfordrer derfor S og SF til at gentænke bankerne som et selvstændigt rammevilkår over for erhvervslivet og danskerne, da det ellers vil være svært at imødekomme de udfordringer, Danmark står overfor, og som Finansrådet gerne vil kvittere S og SF for at være bevidste om.

- Det er rigtigt set af S og SF, at det kan være fornuftigt at afskaffe de eksisterende erhvervsstøtteordninger, der er uden dokumenterbar effekt, frem for blindt at øge selskabsskatten, der har stor betydning for erhvervslivets konkurrenceevne og dermed vækst og beskæftigelse i Danmark, siger Jørgen A. Horwitz

Finansrådet bakker tillige op om ideen om at øge incitamentet for de unge til at komme hurtigere gennem uddannelsessystemet samt at øge arbejdstiden.

- For at sikre velfærdssamfundet er det helt afgørende, at vi kan klare os i den globale konkurrence. Derfor er det nødvendigt, at der skabes konkurrencedygtige rammevilkår og tillige sættes ind for at øge arbejdsindsatsen siger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her