Forside Presse Pressemeddelelser 2010 Et stort skridt fr...

Et stort skridt frem og to mindre tilbage

25. maj 2010


Det er et stort fremskridt, at regeringen nu sammen med Dansk Folkeparti tager hul på de nødvendige strukturreformer.

- Det danske dagpengesystem er blandt de allermest generøse - både når det gælder varighed og niveau. Det har vi ikke råd til i en situation, hvor vi står overfor store udfordringer på arbejdsmarkedet, når de store generationer trækker sig tilbage. Det er derfor fornuftigt at skære dagpengeperioden ned og et rigtigt skridt for at sikre den fremtidige vækst, siger Jørgen A. Horwitz.

Omvendt er det ikke optimalt at frede overførselsmodtagerne og sende regningen til de arbejdsduelige. Hvis vi skal have økonomien på fode igen og sikre vækst og velfærd, skal incitamenterne til at yde en ekstra indsats øges. Ved at droppe fastfrysningen af overførselsindkomsterne men bevare fastfrysningen af beløbsgrænserne i skattesystemet og udskyde topskattelettelsen yderligere er balancen i regeringens oprindelige udspil rykket i en uheldig retning.

- Med regeringens skattereform fra sidste år øgede man incitamentet til at arbejde mere. Udskydelsen af lettelsen af topskatten og fastfrysningen af beløbsgrænserne virker stik mod hensigten og er et klart tilbageskridt. Vi skal kunne fastholde og tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og desuden er det helt nødvendigt at give folk lyst til at arbejde mere, siger Jørgen A. Horwitz.

Overførselsmodtagerne har i de seneste mange år opnået en realfremgang i deres rådighedsbeløb, idet overførslerne er reguleret med mere end inflationen.

- Det ville have været naturligt, at man fremover havde valgt at regulere overførslerne med inflationen. Hermed havde man sikret overførselsmodtagernes købekraft og samtidig ville regeringen her kunne have opnået en betydelig besparelse, siger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her