Forside Presse Pressemeddelelser 2010 Skat på banker hæm...

Skat på banker hæmmer væksten

26. oktober 2010

I den netop offentliggjorte vismandsrapport noterer formandskabet sig, at der som supplement til de strammere likviditets- og kapitalkrav har været drøftet indførelsen af en ny bankskat.

- Bankerne står over for nye skrappe reguleringskrav. En mere robust banksektor vil mindske sandsynligheden for fremtidige finansielle kriser, men reducerer også bankernes muligheder for at låne ud. Vi skal finde den rette balance mellem en mere robust banksektor og muligheden for at drive effektiv bankvirksomhed med udlån til produktive investeringer og forbrug. Men en ny bankskat kan tippe balancen i den forkerte retning, siger Finansrådets formand Peter Straarup i en kommentar til efterårets vismandsrapport.

- Skattesystemet skal ikke bruges til at øge robustheden i den finansielle sektor. Det vil ske med de nye likviditets- og kapitalkrav, som EU snart forventes at præsentere. At pålægge en skat på indlån hæmmer i øvrigt bankernes fundamentale samfundsopgave: at lave korte indlån om til lange udlån med en kalkuleret risiko. Reducerer vi bankernes mulighed for det, vil opsparing i mindre omfang blive kanaliseret over i investeringer, og det vil koste vækst, siger Peter Straarup.

Er der blandt EU-landene enighed om at beskatte bankerne, så er det vigtigt at huske på:

  1. At danske banker har betalt 15 mia. kr. i præmiebetaling og derudover formentlig vil komme til at betale 9-10 mia. kr. for afvikling af nødlidende banker i forbindelse med bankpakke 1
  2. At danske og franske banker er de eneste i EU, der betaler en lønsumsafgift som kompensation for momsfritagelse
  3. At der med bankpakke 3 allerede er fastlagt regler for afvikling af nødlidende banker uden udgifter for skatteyderne

- Hvis der bliver enighed om en bankskat, ser vi det derfor som afgørende, at der tages hensyn til, at danske banker allerede betaler en lønsumsafgift, at vi har betalt for bankpakkerne og har sørget for, at skatteyderne via bankpakke 3 også friholdes i fremtiden. Der bør således ske en modregning eller foretages en senere implementering i Danmark for at stille bankerne ens i et konkurrencemæssigt perspektiv, siger Peter Straarup, der påpeger at væksten hæmmes, når bankerne beskattes.

Finansrådets samlede kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg er vedlagt, og kan tillige ses på www.finansraadet.dk

Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til Finansrådets formand Peter Straarup på telefon 4514 6001.

Skriftlige bemærkninger til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her