Forside Presse Pressemeddelelser 2011 ATP giver unfair k...

ATP giver unfair konkurrence

10. februar 2011

Finansrådet er tilfreds med, at der nu er lavet en vurdering af de konkurrencemæssige konsekvenser af en ændring af ATP-loven, men advarer mod regeringens nye forslag.

Finansrådet er enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klare konklusion om, at ATP-ejede datterselskaber vil give private banker en unfair konkurrence.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger, at bankernes muligheder for at finansiere udlån og andre aktiviteter på kapitalmarkederne er helt afgørende. Og her er konklusionen fra styrelsen klar: Konstruktionen kan give ATP-ejede datterselskaber bedre finansieringsmuligheder end andre finansielle virksomheder. Det fremgår konkret af vurderingens side 8.

- Undersøgelsen viser, at ATP-ejede datterselskaber vil stå i en mere gunstig position end øvrige banker, og at de ulige finansieringsmuligheder vil skævvride konkurrencen. Det bør gøre indtryk, siger vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen.

- Det er helt urimeligt, hvis der på denne måde bliver skabt unfair konkurrence over for private finansielle virksomheder, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Beskæftigelsesministeren og økonomi- og erhvervsministeren har i dag foreslået, at ATP får mulighed for at drive bank og realkreditvirksomhed, såfremt datterselskabets udlån ikke overstiger 5 pct. af de samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter.

- Finansrådet finder ikke, at problemet med unfair konkurrence bliver løst med regeringens nye forslag. ATPs datterselskaber vil fortsat have bedre finansieringsforhold, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Finansrådet betragter forslaget som en model til at give ATP fuldt ejerskab af FIH og mener derfor, at lovforslaget skal indeholde en tidsbegrænsning på, hvor længe ATP må eje FIH fuldt ud (exit-model).

- For at undgå permanent konkurrenceforvridning, er det nødvendigt med en tidsbegrænsning for ATPs fulde ejerskab af FIH, eksempelvis 5 år, siger Klaus Willerslev-Olsen.

FIH har i dag 1,5 pct. af det samlede udlån og kan med forslaget derfor tredoble deres forretning.

- Det er stærkt problematisk, at de får mulighed for at øge deres forretning så betydeligt på baggrund af unfair konkurrence, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen via Lars Nielsen, telefon 3016 1003.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her